Kostas PAPADAKIS Kostas PAPADAKIS
Kostas PAPADAKIS

Deputați neafiliați

Grecia - Communist Party of Greece (Grecia)

Data nașterii : , Athina

Explicații scrise ale votului Kostas PAPADAKIS

Deputații pot să depună o explicație scrisă privind modul în care au votat în ședință plenară. Articolul 194

Normele comune de alocare a sloturilor orare pe aeroporturile comunitare EL

26-03-2020

Το ΚΚΕ τοποθετήθηκε με λευκό στην τροποποίηση του κανονισμού που αφορά τη διατήρηση από τις εταιρείες αερομεταφορών των «χρονοθυρίδων» τους στα αεροδρόμια της ΕΕ μέχρι τέλη Οκτώβρη, ανεξάρτητα από τον χρόνο χρήσης τους. ΕΕ και αστικές κυβερνήσεις επιδιώκουν να στηρίξουν τη θέση των ευρωπαϊκών μονοπωλίων απέναντι σε άλλα ανταγωνιστικά τους στον κλάδο (Κίνα, ΗΠΑ κ.ά.) που εποφθαλμιούν τις παραπάνω «χρονοθυρίδες», αφού συνιστούν σημαντικό πλεονέκτημα στον μεταξύ τους ανταγωνισμό. Δεν αφορά βέβαια τα δικαιώματα των εργαζομένων στις εταιρείες αερομεταφορών, ούτε τα δικαιώματα των επιβατών τους. Οι όμιλοι των αερομεταφορών που για το ρεκόρ κερδοφορίας τους τα προηγούμενα χρόνια «αντάμειψαν» τους εργαζομένους τους με εξοντωτική εντατικοποίηση, μισθούς πείνας και διάλυση εργασιακών σχέσεων, τώρα τους πετάνε κατά χιλιάδες στο δρόμο, ιδιαίτερα όσους απασχολούνται στις υπηρεσίες επίγειας εξυπηρέτησης. Το ΚΚΕ απαιτεί άμεσα μέτρα για την προστασία όλων των εργαζομένων στο κλάδο από την ολομέτωπή επίθεση που έχουν εξαπολύσει τα μονοπώλια με απολύσεις, διαθεσιμότητες, εκ περιτροπής εργασία, γενίκευση των ελαστικών σχέσεων εργασίας, μειώσεις μισθών και κατεδάφιση δικαιωμάτων για να ισοφαρίσουν τη μείωση των κερδών τους. Καλεί τους εργαζόμενους να δυναμώσουν τη φωνή και την πάλη τους για να μην χάσει κανείς τη δουλειά του, να ακυρωθούν οι απολύσεις. Να πληρώσει το κεφάλαιο, όχι ξανά ο εργαζόμενος λαός.

Asistența financiară acordată statelor membre și țărilor care negociază aderarea la Uniune afectate grav de o situație de urgență majoră în domeniul sănătății publice EL

26-03-2020

Πρόκειται για τροποποίηση του κανονισμού σχετικά με το λεγόμενο «Ταμείο Αλληλεγγύης» της ΕΕ, ώστε να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής του εκτός από τις «φυσικές καταστροφές» και σε περιπτώσεις που αφορούν τη δημόσια υγεία, να αυξηθεί το επίπεδο των προκαταβολών σε 25% της αναμενόμενης συνεισφοράς και να μειωθεί για τις περιπτώσεις αυτές το όριο που απαιτείται για την ενεργοποίηση του Ταμείου στο μισό των τιμών που ισχύουν για τις φυσικές καταστροφές. Η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ παίρνοντας υπόψη την ειδική κατάσταση που βιώνουν οι λαοί από την πανδημία και τις συνέπειές της τοποθετήθηκε με θετική ψήφο στην τροποποίηση του κανονισμού. Πρόκειται για χρήματα που προέρχονται από την άγρια φορολεηλασία των λαών και το ΚΚΕ διεκδικεί να διατεθούν για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, τη στήριξη και προστασία των εργατικών λαϊκών στρωμάτων από τις επιπτώσεις της πανδημίας και την επίθεση του κεφαλαίου. Το ΚΚΕ καλεί το εργατικό λαϊκό κίνημα να εντείνει την πάλη του ενάντια στη στρατηγική των οργάνων της ΕΕ και των αστικών κυβερνήσεων που είναι η ενίσχυση και η πριμοδότηση των μονοπωλιακών ομίλων μέσα από μηχανισμούς, όπως ΕΤΕπ, ΕΣΠΑ, Ιnvest EU, για την αντιμετώπιση των απωλειών στην κερδοφορία τους από τις οικονομικές επιπτώσεις της επιδημίας.

Sistemul „Documente false și autentice online” (FADO) (A9-0022/2019 - Roberta Metsola) EL

13-02-2020

Η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ καταψήφισε την πρόταση κανονισμού για το «σύστημα επιγραμμικού μητρώου γνησίων και πλαστών εγγράφων» (FADO), στο οποίο θα καταχωρούνται δείγματα ταξιδιωτικών εγγράφων, ταυτότητας, διαμονής, οικογενειακής κατάστασης, αδειών οδήγησης κλπ., διότι αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην ενίσχυση των πολυπλόκαμων μηχανισμών φακελώματος, ιδιαίτερα σε βάρος προσφύγων και μεταναστών. Για τον λόγο αυτόν, άλλωστε, η Ευρωσυνοριοφυλακή καθίσταται —με τον συγκεκριμένο κανονισμό— αρμόδιος οργανισμός για τη συγκρότηση και τη λειτουργία του FADO, ενώ στόχος των μέτρων που λαμβάνει ο κανονισμός είναι η ακόμη πιο αποφασιστική άσκηση της κατασταλτικής πολιτικής της ΕΕ και των κυβερνήσεών της. Ιδιαίτερα επικίνδυνο στοιχείο συνιστά και το ότι πρόσβαση σε αυτήν τη βάση δεδομένων θα έχουν —πλην της Ευρωσυνοριοφυλακής— οι αρχές των κρατών μελών, τα όργανα της ΕΕ, τρίτες χώρες, διεθνείς οργανισμοί, ακόμη και ιδιωτικοί φορείς, επιχειρηματικοί όμιλοι, καθώς και η στοχευμένα ασαφής κατηγορία «ευρύτερο κοινό». Το ΚΚΕ είναι ενάντια συνολικά στην ενίσχυση των κατασταλτικών μηχανισμών της ΕΕ, που στέλνουν στο απόσπασμα τα δικαιώματα των εργαζομένων και που προετοιμάζονται και εξοπλίζονται για το χτύπημα του εργατικού λαϊκού κινήματος, προκειμένου να μείνει αλώβητη η εξουσία των μονοπωλίων.

Prioritățile UE pentru cea de a 64-a sesiune a Comisiei ONU pentru statutul femeii (B9-0093/2020, B9-0095/2020) EL

13-02-2020

Η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ καταψήφισε το ψήφισμα του Κοινοβουλίου σχετικά με «τις προτεραιότητες της ΕΕ για την 64η σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη Θέση της Γυναίκας», διότι, παρά το ότι περιλαμβάνει διαπιστώσεις για ορισμένες πλευρές των προβλημάτων, ανισοτιμιών και διακρίσεων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στην ΕΕ, αλλά και σε όλο τον κόσμο, η βασική επιδίωξή του είναι η προώθηση των αντιδραστικών στρατηγικών κατευθύνσεων της ΕΕ, τόσο στα κράτη μέλη της όσο και σε τρίτες χώρες, ως εργαλείου διείσδυσης των ευρωενωσιακών μονοπωλίων σε αυτές. Η ένταξη της διάστασης του φύλου σε «αποστολές διαχείρισης στρατιωτικών και πολιτικών κρίσεων της ΕΕ» αξιοποιεί τις γυναίκες και την ισότητα ως περιτύλιγμα για πολιτικοοικονομικούς και στρατιωτικούς σχεδιασμούς, συνυφασμένους άμεσα με τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων.
Κριτήριο των κατευθύνσεων δεν αποτελούν τα προβλήματα και οι ανάγκες των γυναικών, αλλά η θωράκιση της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικότητας των ομίλων. Οι στόχοι για μεγαλύτερη ένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας ως φτηνού ευέλικτου δυναμικού που θα πληρώνει για όλα και αδρά —ακόμα και για τα αυτονόητα— στο όνομα των «προσβάσιμων, οικονομικά προσιτών υπηρεσιών», ιδιαίτερα σε «αναδυόμενους οικονομικούς τομείς», αποκαλύπτει την ταξικότητα της πολιτικής της ΕΕ σε βάρος των γυναικών από τα εργατικά λαϊκά στρώματα.

Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (A9-0004/2020 - Guy Verhofstadt) EL

29-01-2020

H αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ αποτελεί μία ακόμη τρανταχτή απόδειξη για τους λαούς ότι η ΕΕ του κεφαλαίου δεν είναι αιώνια, ακλόνητη. Η ύπαρξή της καθορίζεται από τη διασφάλιση των συμφερόντων των μονοπωλιακών ομίλων απέναντι στους ανταγωνιστές τους και τη θωράκιση της εξουσίας τους. Στο έδαφος αυτών των συμφερόντων αναπτύσσονται σφοδροί ανταγωνισμοί στο εσωτερικό της ΕΕ, αλλά και με τις ΗΠΑ, τη Ρωσία, την Κίνα.
Η συμφωνία αποχώρησης αποτελεί έναν συμβιβασμό των συμφερόντων μερίδων του βρετανικού κεφαλαίου με εκείνο των ισχυρότερων καπιταλιστικών χωρών της ΕΕ. Δεν αφορά τα δικαιώματα των εργαζομένων που δέχονται την ίδια ανελέητη επίθεση σε Ηνωμένο Βασίλειο και ΕΕ, που θα συνεχίσουν να βιώνουν και τις συνέπειες της εφαρμογής της συμφωνίας, τη μελλοντική σχέση Ηνωμένου Βασιλείου-ΕΕ, τις αναδιατάξεις ιμπεριαλιστικών συμμαχιών. Με κριτήριο όλα τα παραπάνω, η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ τοποθετήθηκε με παρών.
Σήμερα είναι κρίσιμο οι εργαζόμενοι να οργανώσουν την πάλη για τα δικαιώματά τους σε αντικαπιταλιστική - αντιμονοπωλιακή κατεύθυνση, για την αποδέσμευση από την ΕΕ με την εξουσία στα δικά τους χέρια.

Audierile în curs în temeiul articolului 7 alineatul (1) din TUE privind Polonia și Ungaria (B9-0032/2020) EL

16-01-2020

Το ΚΚΕ καταδικάζει την αντικομμουνιστική πολιτική των κυβερνήσεων Πολωνίας και Ουγγαρίας, τις διώξεις σε βάρος κομμουνιστών, την κατάργηση λαϊκών ελευθεριών και δημοκρατικών δικαιωμάτων και τη ρατσιστική πολιτική που εφαρμόζουν σε βάρος προσφύγων και μεταναστών. Για τον λόγο αυτό αξιοποίησε το σχετικό ψήφισμα.
Το ΚΚΕ επαναλαμβάνει τη θέση του πως δεν αναγνωρίζει στην ΕΕ και τα όργανά της τον αυτόκλητο ρόλο του «τιμητή» των δημοκρατικών δικαιωμάτων. Είναι αντίθετο στον μηχανισμό του άρθρου 7 ΣΕΕ, που αποτελεί εργαλείο παρέμβασης της ΕΕ στις εσωτερικές υποθέσεις κρατών μελών.
ΕΕ και αστικές κυβερνήσεις πρωτοστατούν στην αντιλαϊκή επίθεση σε βάρος εργαζομένων, στη γιγάντωση πλέγματος μηχανισμών καταστολής, με πρώτο στόχο το εργατικό - λαϊκό κίνημα. Η αντιπαράθεση με τις κυβερνήσεις Πολωνίας και Ουγγαρίας εκφράζει τις βαθιές αντιθέσεις συμφερόντων αστικών τάξεων στο εσωτερικό της ΕΕ, δεν έχει καμία σχέση με τα λαϊκά προβλήματα και ελευθερίες. Το ΚΚΕ αντιπαλεύει την ΕΕ, την αντιλαϊκή της πολιτική, τις ευρωσυνθήκες που την κατοχυρώνουν, τις παρεμβάσεις της.
Αποκαλύπτει τον χαρακτήρα της σαν διακρατικής ένωσης του κεφαλαίου εχθρικής για τους λαούς. Το ψήφισμα, όπως και άλλα προηγούμενα, δεν μπορούν να ξεπλύνουν την αντιλαϊκή πολιτική της ΕΕ, την επίθεσή της στα λαϊκά δικαιώματα, την ιμπεριαλιστική της επιθετικότητα, την ανάδειξη του αντικομμουνισμού σε επίσημη ιδεολογία της, που στρώνει μεταξύ άλλων τον δρόμο στις ακροδεξιές και φασιστικές δυνάμεις.

Activitățile Ombudsmanului European în 2018 (A9-0032/2019 - Peter Jahr) EL

16-01-2020

Η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ καταψήφισε την έκθεση που επικροτεί το έργο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, προκαλώντας παραπλάνηση για τον χαρακτήρα του ως μηχανισμού εξωραϊσμού της ταξικής αδικίας και εκμετάλλευσης, και καλλιεργώντας αυταπάτες ότι οι καταπιεζόμενοι με τέτοια μέσα ελεγχόμενα από το κεφάλαιο θα βρουν το δίκιο τους. Στο όνομα της «διαφάνειας» που έχει στο επίκεντρο η έκθεση, και με την προτροπή «να καταστεί το Μητρώο Διαφάνειας πλήρως υποχρεωτικό και νομικά δεσμευτικό για όλα τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ», «ξεπλένεται» η παρέμβαση των «λόμπι» - επιχειρήσεων σε όλα τα όργανα της ΕΕ.
Με την αρμοδιότητα του Διαμεσολαβητή για τις καταδικαστέες, σε κάθε περίπτωση, «υποθέσεις κακοδιοίκησης» επιχειρείται να μείνουν στο απυρόβλητο οι αποφάσεις και η πολιτική της ΕΕ που ανοίγει νέα πεδία κερδοφορίας για τα μονοπώλια, που ενισχύει «νόμιμα» με πακτωλό χρημάτων τους επιχειρηματικούς ομίλους, την ίδια ώρα που φορολεηλατεί τα εργατικά λαϊκά στρώματα. Η έκθεση διαδραματίζει βέβαια ρόλο και στο να προωθείται συνολικά η διαδικασία της διαμεσολάβησης και να διαιωνίζεται η αντιλαϊκή πολιτική ΕΕ -κυβερνήσεων-κεφαλαίου.

Raport anual pe 2018 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință (A9-0051/2019 - Isabel Wiseler-Lima) EL

15-01-2020

Το ΚΚΕ καταψήφισε την έκθεση, καθώς βασική επιδίωξή της είναι η αναγόρευση της ΕΕ σε «παγκόσμιο ηγετικό παράγοντα» και απανταχού υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με σκοπό την παρέμβασή της σε τρίτες χώρες. Με τις «ρήτρες ανθρωπίνων δικαιωμάτων» στις σχέσεις της –ιδίως τις εμπορικές– με τρίτες χώρες, αλλά και παχυλές χρηματοδοτήσεις, κυρίως το Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, χρήματα από τη βαριά φορολογία των εργαζομένων, ευνοεί την κυριαρχία των μονοπωλίων της στις νέες αγορές, ισχυριζόμενη μάλιστα ότι «η επιχειρηματική κοινότητα μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο... για την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων». Συνιστά τεράστια πρόκληση για τους λαούς η αναφορά ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν «ακρογωνιαίους λίθους της ΚΕΠΠΑ» και ότι «η προαγωγή της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας είναι στοιχείο του λόγου ύπαρξης της ΕΕ» την ώρα που η ΕΕ αξιοποιεί ως εργαλείο τα ανθρώπινα δικαιώματα προκειμένου να επιστρατεύει αληθοφανή επιχειρήματα για τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις της που αιματοκυλούν τους λαούς. Η υλοποίηση αυτών των σχεδίων ανατίθεται μάλιστα στην ΕΥΕΔ, το εργαλείο της για την προώθηση της αντιλαϊκής στρατηγικής της και της ιμπεριαλιστικής επιθετικότητας. Δικαιώματα οι λαοί θα κατακτήσουν μόνο όταν πάρουν την εξουσία και γίνουν ιδιοκτήτες του πλούτου που παράγουν με αποδέσμευση από την ΕΕ και τις άλλες ιμπεριαλιστικές συμμαχίες.

Urgența climatică și de mediu (RC-B9-0209/2019, B9-0209/2019, B9-0211/2019, B9-0212/2019, B9-0215/2019, B9-0216/2019, B9-0218/2019, B9-0220/2019) EL

28-11-2019

Το ΚΚΕ καταψήφισε τα ψηφίσματα που καταστρώνουν και υπερθεματίζουν τη στρατηγική της ΕΕ για περιβάλλον και κλίμα. Οι δικαιολογημένες λαϊκές ανησυχίες για τη διαρκή επιδείνωση των περιβαλλοντικών συνθηκών που φέρει τη σφραγίδα του καπιταλιστικού συστήματος αξιοποιούνται από ΕΕ και μονοπώλια για να ανοίξουν νέα πεδία κερδοφορίας, στο έδαφος μαινόμενων ανταγωνισμών. Το ΣΕΔΕ όχι μόνο δεν προστατεύει το περιβάλλον, αλλά επιτρέπει στους ομίλους, που έχουν την κύρια ευθύνη για την καταστροφή του, να συνεχίσουν να ρυπαίνουν εάν πληρώνουν. Η κλιματική αλλαγή αξιοποιείται ως πρόσχημα για την παραπέρα απελευθέρωση αγορών και την παράδοση δημόσιων υποδομών στο κεφάλαιο, με άφθονο κρατικό και ευρωενωσιακό χρήμα στην «πράσινη οικονομία» για εγγυημένα κέρδη, ενώ τα λαϊκά νοικοκυριά χαρατσώνονται με κάθε έμπνευσης «πράσινη φορολογία». Το Ταμείο για το κλίμα, η ΕΤΕ κ.λπ. χρησιμοποιούνται για τη διείσδυση ευρωπαϊκών μονοπωλίων σε αγορές, σε βάρος ανταγωνιστικών τους ομίλων. Οι σφοδροί ανταγωνισμοί ανάμεσα σε ιμπεριαλιστικά κέντρα και ισχυρές καπιταλιστικές χώρες (όπως ΕΕ, ΗΠΑ, Κίνα, Ρωσία) αλλά και σε τμήματα του κεφαλαίου (εφοπλιστικό, αεροπορικές, αυτοκινητοβιομηχανίες κ.λπ.) εκφράστηκαν και στην ψηφοφορία με πόλεμο σημαδεμένων τροπολογιών. Οι λαοί μόνο με μια οικονομία απαλλαγμένη από το κριτήριο του κέρδους με πλήρη ενεργοποίηση της τεχνολογικής και επιστημονικής προόδου μπορούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους για την προστασία του περιβάλλοντος.

Conferința ONU din 2019 privind schimbările climatice (COP25) (B9-0174/2019) EL

28-11-2019

Το ΚΚΕ καταψήφισε τα ψηφίσματα που καταστρώνουν και υπερθεματίζουν τη στρατηγική της ΕΕ για περιβάλλον και κλίμα. Οι δικαιολογημένες λαϊκές ανησυχίες για τη διαρκή επιδείνωση των περιβαλλοντικών συνθηκών που φέρει τη σφραγίδα του καπιταλιστικού συστήματος αξιοποιούνται από ΕΕ και μονοπώλια για να ανοίξουν νέα πεδία κερδοφορίας, στο έδαφος μαινόμενων ανταγωνισμών. Το ΣΕΔΕ όχι μόνο δεν προστατεύει το περιβάλλον, αλλά επιτρέπει στους ομίλους, που έχουν την κύρια ευθύνη για την καταστροφή του, να συνεχίσουν να ρυπαίνουν εάν πληρώνουν. Η κλιματική αλλαγή αξιοποιείται ως πρόσχημα για την παραπέρα απελευθέρωση αγορών και την παράδοση δημόσιων υποδομών στο κεφάλαιο, με άφθονο κρατικό και ευρωενωσιακό χρήμα στην «πράσινη οικονομία» για εγγυημένα κέρδη, ενώ τα λαϊκά νοικοκυριά χαρατσώνονται με κάθε έμπνευσης «πράσινη φορολογία». Το Ταμείο για το κλίμα, η ΕΤΕ κ.λπ. χρησιμοποιούνται για τη διείσδυση ευρωπαϊκών μονοπωλίων σε αγορές, σε βάρος ανταγωνιστικών τους ομίλων. Οι σφοδροί ανταγωνισμοί ανάμεσα σε ιμπεριαλιστικά κέντρα και ισχυρές καπιταλιστικές χώρες (όπως ΕΕ, ΗΠΑ, Κίνα, Ρωσία) αλλά και σε τμήματα του κεφαλαίου (εφοπλιστικό, αεροπορικές, αυτοκινητοβιομηχανίες κ.λπ.) εκφράστηκαν και στην ψηφοφορία με πόλεμο σημαδεμένων τροπολογιών. Οι λαοί μόνο με μια οικονομία απαλλαγμένη από το κριτήριο του κέρδους με πλήρη ενεργοποίηση της τεχνολογικής και επιστημονικής προόδου μπορούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους για την προστασία του περιβάλλοντος.

Contact

Bruxelles

Strasbourg