Loucas FOURLAS Loucas FOURLAS
Loucas FOURLAS

Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat)

Membru

Cipru - Democratic Rally (Cipru)

Data nașterii : , Lemesos

a 9-a legislatură Loucas FOURLAS

Grupuri politice

  • 02-07-2019 ... : Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) - Membru

Partide naționale

  • 02-07-2019 ... : Democratic Rally (Cipru)

Membru

  • 02-07-2019 ... : Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
  • 02-07-2019 ... : Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Turcia

Membru supleant

  • 02-07-2019 ... : Comisia pentru afaceri externe
  • 02-07-2019 ... : Comisia pentru cultură și educație
  • 02-07-2019 ... : Delegația pentru relațiile cu țările din America Centrală
  • 02-07-2019 ... : Delegația la Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană
  • 16-06-2020 ... : Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Contact

Bruxelles

Strasbourg