Rasmus ANDRESEN : Prima pagină 

Membru 

Comisia pentru bugete 
Delegația pentru relațiile cu Canada 

Membru supleant 

Comisia pentru industrie, cercetare și energie 
Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor 
Delegația pentru relațiile cu Statele Unite 

Activităţi recente 

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2017 Aspose Pty Ltd.Încheierea Acordului de liber schimb UE-Vietnam (A9-0003/2020 - Geert Bourgeois) DE  
 
Explicații scrise ale votului 
Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (A9-0004/2020 - Guy Verhofstadt) DE  
 
Explicații scrise ale votului 

Contact