Gwendoline DELBOS-CORFIELD : a 9-a legislatură 

Grupuri politice 

  • 02-07-2019 ... : Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană - Vicepreședintă

Partide naţionale 

  • 02-07-2019 ... : Europe Écologie (Franța)

Vicepreședintă 

  • 10-07-2019 ... : Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

Membru 

  • 02-07-2019 / 09-07-2019 : Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

Membru supleant 

  • 02-07-2019 ... : Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
  • 02-07-2019 ... : Comisia pentru afaceri constituționale
  • 02-07-2019 ... : Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Turcia
  • 02-07-2019 ... : Delegația la Comisia parlamentară de stabilizare și de asociere UE-Serbia
  • 02-07-2019 ... : Delegația pentru cooperare nordică și pentru relațiile cu Elveția și Norvegia, precum și la Comisia parlamentară mixtă UE-Islanda și la Comisia parlamentară mixtă a Spațiului Economic European (SEE)

Contact