Gwendoline DELBOS-CORFIELD : Avize în calitate de raportor pentru aviz 

Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

AVIZ referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020  
- LIBE_AD(2019)639622 -  
-
LIBE 

Contact