Pietro FIOCCHI : Prima pagină 

Membru 

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 
Delegația pentru relațiile cu Statele Unite 

Membru supleant 

Comisia pentru industrie, cercetare și energie 
Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE 

Contact