Dan-Ștefan MOTREANU Dan-Ștefan MOTREANU
Dan-Ștefan MOTREANU

Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat)

Membru

România - Partidul Național Liberal (România)

Data nașterii : , Orastie

Prima pagină Dan-Ștefan MOTREANU

Vicepreședinte

ENVI
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

Membru

IMCO
Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
D-CL
Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Chile
DLAT
Delegația la Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană

Membru supleant

AGRI
Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
D-JP
Delegația pentru relațiile cu Japonia

Activități recente

Lucrători mobili sezonieri

26-05-2020 P-003185/2020 Comisia
Întrebări scrise

O plasă de siguranță pentru a-i proteja pe beneficiarii programelor UE: stabilirea unui plan de urgență pentru CFM (A9-0099/2020 - Jan Olbrycht, Margarida Marques)

13-05-2020
Explicații scrise ale votului

Prin acest raport din proprie inițiativă, Parlamentul European solicită Comisiei Europene să prezinte un plan de contingență pentru garantarea finanțării UE dacă nu se ajunge la un acord asupra viitorului buget european pe termen lung, în timp util, pentru a fi disponibil la 1 ianuarie 2021.
Planul de urgență pentru cadrul financiar multianual (CFM) ar trebui să includă una sau mai multe propuneri legislative pentru eliminarea sau prelungirea termenelor prevăzute în actele de bază ale tuturor programelor UE în cauză, întrucât majoritatea urmează să funcționeze doar până la sfârșitul actualului CFM. Acesta trebuie să ia în considerare consecințele sociale și economice imediate ale crizei sanitare actuale, iar propunerile legislative să fie prezentate de Comisie până la 15 iunie 2020.
Am votat în favoarea acestui raport pentru a asigura continuarea fără întrerupere a programelor UE existente și protejarea beneficiarilor prin asigurarea continuității finanțării destinate cetățenilor, regiunilor, orașelor, fermierilor, zonelor rurale, întreprinderilor sau universităților. Consider că este necesară evitarea oricărui risc ca actualul CFM și programele actuale să fie întrerupte sau extinse într-un mod neuniform.

Contact

Bruxelles

Strasbourg