Dan-Ștefan MOTREANU Dan-Ștefan MOTREANU
Dan-Ștefan MOTREANU

Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat)

Membru

România - Partidul Național Liberal (România)

Data nașterii : , Orastie

Explicații scrise ale votului Dan-Ștefan MOTREANU

Deputații pot să depună o explicație scrisă privind modul în care au votat în ședință plenară. Articolul 194

Măsurile specifice de acordare de sprijin temporar excepțional în cadrul FEADR ca răspuns la epidemia de COVID-19 [Modificarea Regulamentului (UE) nr. 1305/2013] (C9-0128/2020 - Norbert Lins)

19-06-2020

Prin apelurile noastre am reușit să convingem Comisia să propună o măsură excepțională de criză prin Fondul European de Dezvoltare Rurală. În Parlament am obținut majorarea până la 7.000 de euro a ajutorului pentru fermieri. Inițial, Comisia propusese un maximum de 5. 000 de euro. Mai mult, am reușit să dublăm plafonul propus de Comisie pe care statul membru îl poate aloca acestei măsuri din fondurile europene alocate programului de dezvoltare rurală. Tot prin votul din Parlamentul European s-a decis extinderea perioadei de plată a acestor sume până la 30 iunie 2021 pentru cererile de sprijin aprobate pana la sfârșitul acestui an. Pentru IMM-urile din sectorul agroalimentar afectate de pandemie a fost stabilit un ajutor în valoare de până la 50.000 de euro. Sprijinul va putea fi diferențiat pe categorii de beneficiari, în conformitate cu criterii obiective și nediscriminatorii, tocmai pentru a fi direcționat către cei mai afectați de actuala criză.
Am votat în favoarea acestei propuneri de regulament. Acest ajutor este absolut necesar având în vedere ca măsurile luate de statele membre pentru limitarea pandemiei de COVID-19 au afectat și perturbat grav sectorul agroalimentar, iar fermierii și întreprinderile din acest sector se confruntă cu lipsă de lichidități.

Situația din spațiul Schengen în urma pandemiei de COVID-19 (B9-0165/2020)

19-06-2020

Rezoluția subliniază o revenire rapidă și coordonată la un spațiu Schengen pe deplin funcțional
pentru a garanta libertatea de circulație și pentru a asigura redresarea economică a Uniunii Europene. Pe termen mediu este necesară o reflecție asupra modalităților de consolidare a încrederii reciproce între statele membre și de asigurare a unei guvernanțe cu adevărat europene a spațiului Schengen.
Mai mult, având în vedere noile provocări, Parlamentul European a invitat Comisia Europeană să propună o reformă a guvernanței Schengen.
Prin votul favorabil asupra acestei rezoluții solicit Consiliului și statelor membre să își intensifice eforturile în ceea ce privește extinderea spațiului Schengen și să ia măsurile necesare pentru a admite România, alături de Bulgaria și Croația, în spațiul Schengen.

Conferință privind viitorul Europei (B9-0170/2020, B9-0179/2020)

18-06-2020

Am votat în favoarea lansării cât mai curând posibil a Conferinței privind viitorul Europei, pentru a construi o Uniune mai democratică, mai eficientă și mai rezilientă, alături de toți cetățenii europeni. Pandemia a scos în evidență deficiențe în funcționarea Uniunii. De aceea, am solicitat Consiliului să acționeze pentru implicarea reală a cetățenilor și pentru punerea în aplicare a rezultatele acestei conferințe, fie că va fi vorba de noi propuneri legislative sau de modificări ale tratatelor. Pentru mine este important ca organizațiile societății civile și cetățenii, în special tinerii, să fie încurajați să-și exprime ideile, sugestiile și viziunea asupra a ceea ce înseamnă Europa pentru ei. Îmi doresc o implicare largă a cetățenilor, atât prin modalități tradiționale, dar și prin facilitarea de consultări online.

Modificarea Regulamentelor (UE) nr. 575/2013 și (UE) 2019/876 în ceea ce privește o serie de ajustări ca răspuns la pandemia de COVID-19 (A9-0113/2020 - Jonás Fernández)

18-06-2020

Propunerea Comisiei de modificare a cadrului de reglementare prudențială pentru instituțiile de credit și societățile de investiții conține măsuri temporare excepționale pentru a maximiza capacitatea băncilor din UE de a acorda împrumuturi întreprinderilor și persoanelor în timpul pandemiei Coronavirus. Aceasta prevede scutiri temporare și specifice de la normele prudențiale pentru băncile din UE, egalitate între bănci și autoritățile de supraveghere, asigurându-se astfel stabilitatea sistemului bancar și contrabalansarea consecințelor economice grave ale pandemiei.
Consider necesară o mai mare flexibilitate în cadrul de reglementare prudențială al băncilor din UE care să poată oferi credite economiei afectată de pierderi importante datorită pandemiei COVID-19. În acest sens, subliniez importanta amendamentului propus de Parlamentul European referitor la asigurarea unui tratament identic pentru emisiunile de titluri de stat în altă monedă a unui Stat Membru precum cel oferit emisiunilor în moneda națională care permite României să se împrumute în aceleași condiții ca statele din zona euro.

Încheierea Acordului euro-mediteraneean privind serviciile aeriene între UE și Israel (A9-0085/2020 - Andor Deli)

17-06-2020

Am votat Acordul euro-mediteraneean privind serviciile aeriene între UE și Israel, acord deja ratificat de parlamentul României în 2015. Acest acord de natură tehnică în domeniul aviației, care a obținut un sprijin unanim în cadrul Comisiei TRAN, a fost încheiat la 10 iunie 2013 și se aplică provizoriu de la semnare. Toate parlamentele naționale ale statelor membre ale UE au ratificat deja acest acord. Evaluarea aplicării provizorii demonstrează că Acordul a generat beneficii pentru ambele părți, prin creșterea conectivității între UE și Israel. Acordul din domeniul aviației dintre UE și Israel asigură faptul că normele UE privind drepturile pasagerilor, protecția mediului și concurența vor fi respectate, ceea ce va aduce beneficii ambelor părți, și mai ales cetățenilor europeni și întreprinderilor din Uniunea Europeană.

O plasă de siguranță pentru a-i proteja pe beneficiarii programelor UE: stabilirea unui plan de urgență pentru CFM (A9-0099/2020 - Jan Olbrycht, Margarida Marques)

13-05-2020

Prin acest raport din proprie inițiativă Parlamentul European solicită Comisiei Europene să prezinte un plan de contingență pentru garantarea finanțării UE dacă nu se ajunge la un acord asupra viitorului buget european pe termen lung, în timp util, pentru a fi disponibil la 1 ianuarie 2021.
Planul de urgență pentru cadrul financiar multianual (CFM) ar trebui să includă una sau mai multe propuneri legislative pentru eliminarea sau prelungirea termenelor prevăzute în actele de bază ale tuturor programelor UE în cauză, întrucât majoritatea urmează să funcționeze doar până la sfârșitul actualului CFM. Acesta trebuie să ia în considerare consecințele sociale și economice imediate ale crizei sanitare actuale, iar propunerile legislative să fie prezentate de Comisie până la 15 iunie 2020.
Am votat în favoarea acestui raport pentru a asigura continuarea fără întrerupere a programelor UE existente și protejarea beneficiarilor prin asigurarea continuității finanțării destinate cetățenilor, regiunilor, orașelor, fermierilor, zonelor rurale, întreprinderilor sau universităților. Consider că este necesară evitarea oricărui risc ca actualul CFM și programele actuale să fie întrerupte sau extinse într-un mod neuniform.

Etichetarea pneurilor: eficiența consumului de combustibil și alți parametri esențiali (A9-0094/2020 - Henna Virkkunen)

13-05-2020

Am votat astăzi regulamentul privind noile norme de etichetare a pneurilor. Noile etichete vor fi mai vizibile și mai clare prin adăugarea de pictograme pentru aderența pe zăpadă și gheață și vor oferi mai multe informații privind zgomotul de rulare și rezistența la rulare. Consumatorii europeni au acum posibilitatea de a alege pneuri mai sigure, mai eficiente din punctul de vedere al consumului de combustibil și mai silențioase. În același timp, noile norme vor contribui la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a poluării fonice în sectorul transporturilor și vor crește siguranța rutieră.

Pactul ecologic european (RC-B9-0040/2020, B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-0044/2020, B9-0045/2020, B9-0046/2020)

15-01-2020

Uniunea Europeană, prin implementarea Pactului ecologic european, dă lumii întregi un exemplu în materie de protejarea mediului. În acest context, investițiile în energie regenerabilă sunt esențiale și vor avea parte de finanțări record. Însă tranziția către o economie fără carbon trebuie să se facă echilibrat și echitabil, cu menținerea securității energetice și a competitivității în sectoarele economice ale statelor membre.
Consider că sprijinul financiar acordat proiectelor de gaze naturale este esențial, în special în statele membre unde energia regenerabilă nu reprezintă parte majoritară a mixului energetic național. Fără susținere financiară adecvată, există riscul ca anumite țări UE, inclusiv România, să se afle în imposibilitatea de a atinge noile obiective ale Comisiei Europene cu privire la tranziția către o economie curată.
Subliniez, de asemenea, importanța sprijinirii energiei nucleare care contribuie semnificativ la producția de energie electrică fără emisii de carbon. Ca în multe alte state membre, în țara din care provin, România, energia nucleară asigură o parte importantă din mixul energetic național și am convingerea că acest sector poate juca un rol importat în tranziția energetică.

Poziția Parlamentului European față de conferința privind viitorul Europei (B9-0036/2020, B9-0037/2020, B9-0038/2020)

15-01-2020

La 10 de ani de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Uniunea Europeană va oferi cetățenilor o nouă oportunitate de a avea o dezbatere amplă privind viitorul Uniunii Europene. Scopul acestor conferințe este de a identifica în mod transparent preocupările și așteptările cetățenilor europeni și de a crea împreună Europa în care vrem să trăim, sporind astfel democrația la nivel comunitar.
De-a lungul a doi ani, vor fi organizate pe teritoriul tuturor statelor membre o serie de conferințe fizice și online la diferite niveluri, deschise participării cetățenilor, în special a tinerilor, precum și membrilor parlamentelor naționale, ONG-urilor, autorităților regionale și locale, reprezentanților societății civile, mediului academic, etc.
Discuțiile se vor concentra în jurul a diferite teme, precum: provocările climatice, justiția socială și egalitatea, ocuparea forței de muncă, impozitarea, valorile europene, drepturile și libertățile fundamentale, transformarea digitală, etc.
Cetățenii români sunt pro-europeni, fapt demonstrat de rezultatul alegerilor europarlamentare din 2019. Încurajez pe această cale implicarea activă în cadrul dialogurilor ce vor urma.

Conferința ONU din 2019 privind schimbările climatice (COP25) (B9-0174/2019) EN

28-11-2019

Romania supports the climate change objectives assumed at the Paris Agreement level and the aim of achieving EU climate neutrality by 2050. The proposal from point 56 of this draft resolution: ‘Believes that nuclear power is neither safe, nor environmentally or economically Sustainable; proposes, therefore, that a just transition strategy be developed for the phasing out of nuclear power in the EU, including the provision of new jobs for people working in the nuclear power sector and plans for the safe dismantling of nuclear power plants and the safe treatment and long-term disposal of nuclear waste’ does not correspond to this objective, considering that nuclear energy can play a role in achieving climate goals given that it does not emit greenhouse gases.
It is necessary to support a balanced solution that does not affect the national competences of the MS in establishing the energy mix. At the same time, nuclear energy ensures a significant share of European electricity production, which does not emit greenhouse gases. It is necessary to develop it in the future, as a source of clean, safe electricity and energy security providers, at reasonable costs.

Contact

Bruxelles

Strasbourg