Vlad-Marius BOTOŞ Vlad-Marius BOTOŞ
Vlad-Marius BOTOŞ

Grupul Renew Europe

Membru

România - Uniunea Salvați România (România)

Data nașterii : , Arad

Prima pagină Vlad-Marius BOTOŞ

Vicepreședinte

D-AL
Delegația la Comisia parlamentară de stabilizare și de asociere UE-Albania

Membru

IMCO
Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
CULT
Comisia pentru cultură și educație

Membru supleant

REGI
Comisia pentru dezvoltare regională
ANIT
Comisia de anchetă privind protecția animalelor în timpul transportului
D-ME
Delegația la Comisia parlamentară de stabilizare și de asociere UE-Muntenegru

Activități recente

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a cadrului pentru realizarea neutralității climatice și de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1999 (Legea europeană a climei)

10-07-2020 REGI_AD(2020)652420 PE652.420v02-00 REGI
Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz
Caroline ROOSE

Contact

Bruxelles

Strasbourg