Chiara GEMMA : Prima pagină 

Membră 

Comisia pentru dezvoltare regională 
Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Mexic 
Delegația la Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană 

Membru supleant 

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 
Comisia pentru cultură și educație 

Contact