Mario FURORE : Prima pagină 

Membru 

Comisia pentru transport și turism 
Comisia pentru petiții 
Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Chile 
Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE 

Membru supleant 

Comisia pentru bugete 
Delegația la Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană 

Contact