Isabel CARVALHAIS : Prima pagină 

Membră 

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 
Comisia pentru pescuit 
Delegația pentru relațiile cu Statele Unite 

Membru supleant 

Comisia pentru dezvoltare regională 
Delegația pentru relațiile cu Canada 
Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE 

Activităţi recente 

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2017 Aspose Pty Ltd.O strategie UE pentru a eradica mutilarea genitală a femeilor în întreaga lume (B9-0090/2020, B9-0092/2020) PT  
 
Explicații scrise ale votului 

Contact