Marian-Jean MARINESCU Marian-Jean MARINESCU
Marian-Jean MARINESCU

Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat)

Membru

România - Partidul Național Liberal (România)

Data nașterii : , Râmnicu Vâlcea

Prima pagină Marian-Jean MARINESCU

Membru

TRAN
Comisia pentru transport și turism
BECA
Comisia specială pentru lupta împotriva cancerului
DACP
Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE

Membru supleant

CONT
Comisia pentru control bugetar
ENVI
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
ITRE
Comisia pentru industrie, cercetare și energie
DASE
Delegația pentru relațiile cu țările din Asia de Sud-Est și cu Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN)

Activități recente

AVIZ referitor la Planul de investiții pentru o Europă durabilă – modalități de finanțare a Pactului verde

14-07-2020 TRAN_AD(2020)652287 PE652.287v02-00 TRAN
Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz
Caroline NAGTEGAAL

O abordare europeană globală privind stocarea energiei (A9-0130/2020 - Claudia Gamon)

10-07-2020
Explicații scrise ale votului

. – Stocarea energiei are un rol esențial în tranziția către o economie cu zero emisii de carbon. Soluțiile de stocare a energiei au potențialul de a echilibra rețelele electrice și de a economisi surplusul de energie, de a îmbunătăți eficiența energetică și de a integra mai multe surse de energie regenerabile în sistemele de energie electrică, contribuind la consolidarea securității energetice europene.
Mă bucur că raportul pledează pentru conexiuni și coordonare transfrontaliere îmbunătățite, reglementari simplificate pentru intrările pe piață și acces la capital, specialiști și materii prime pentru tehnologiile de stocare.
Unul dintre amendamentele mele, care se regăsește în textul final, cere recunoașterea gazelor naturale ca sursă de energie de tranziție și subliniază importanța infrastructurii de gaz pentru transportul gazelor regenerabile și a hidrogenului. De altfel, raportul indică potențialul ridicat al hidrogenului pentru integrarea sistemelor energetice și conectarea dintre rețelele electrice și cea de gaze. Ca atare, Comisia Europeană trebuie să dezvolte standarde clare pentru hidrogen, funcție de specificul fiecărei țări.
Cât privește rolul bateriilor, susțin faptul că raportul le consideră de o importanță crucială, mai ales din perspectiva garantării autonomiei energetice a UE.
Tranziția la o economie neutră din punct de vedere al emisiilor de carbon nu trebuie să pună însă în pericol securitatea energetică a UE. În cadrul acestui raport, am solicitat Comisiei Europene prin intermediul unui amendament să elaboreze un studiu de impact pentru a evalua costurile renunțării la combustibilii fosili.

Modificarea Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește resursele destinate alocării specifice pentru Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (A9-0111/2020 - Younous Omarjee)

08-07-2020
Explicații scrise ale votului

. – Am votat în această sesiune plenară pentru creșterea fondurilor alocate Inițiativei pentru angajarea tinerilor – Youth Employment Initiative . Prin aprobarea acestei propuneri a Comisiei Europene în plenul Parlamentului European, bugetul programului dedicat reducerii șomajului în rândul tinerilor a fost suplimentat cu peste 28 de milioane euro, astfel încât bugetul final pentru anul 2020 ajunge la 145 de milioane euro.
Șomajul în rândul tinerilor este una dintre marile probleme ale Uniunii Europene și ale României. Pentru a veni în sprijinul lor, UE a lansat în 2012 un instrument financiar special pentru acei tineri care nu sunt prinși în nicio formă de continuare a educației sau pe piața muncii. Fondurile sunt alocate pentru a le oferi tinerilor posibilitatea de a-și continua educația prin stagii de ucenicie, training sau alte forme de profesionalizare, precum și pentru găsirea unui loc de muncă.

Contact

Bruxelles

Strasbourg