Rovana PLUMB Rovana PLUMB
Rovana PLUMB

Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European

Vicepreședintă

România - Partidul Social Democrat (România)

Data nașterii : , Bucureşti

Prima pagină Rovana PLUMB

Membră

TRAN
Comisia pentru transport și turism
D-CN
Delegația pentru relațiile cu Republica Populară Chineză

Membru supleant

ENVI
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
REGI
Comisia pentru dezvoltare regională
FEMM
Comisia pentru drepturile femeilor şi egalitatea de gen

Activități recente

OPINION on towards a sustainable single market for business and consumers EN

16-07-2020 ENVI_AD(2020)647120 PE647.120v02-00 ENVI
Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz
Pascal CANFIN

Strategia pentru sustenabilitate privind substanțele chimice (B9-0222/2020)

10-07-2020
Explicații scrise ale votului

Am votat această rezoluție având convingerea ca Strategia pentru promovarea sustenabilității in domeniul chimicalelor ar trebui să ajute industria chimică să atingă obiectivele de neutralitate climatică și poluare zero prin dezvoltarea unor lanțuri valorice integrate noi, care combină agricultura și sectorul chimic, precum și să sprijine buna funcționare a pieței interne, consolidând totodată competitivitatea și inovarea industriei UE. Aceasta strategie trebuie să includă, de asemenea, responsabilitatea socială și de mediu a industriilor și a întreprinderilor producătoare de substanțe chimice de-a lungul lanțurilor lor de aprovizionare. Consider că standardele de siguranță chimică ale Uniunii ar trebui promovate la nivel internațional, prin cooperarea, la nivel global, cu toate organismele ONU, OCDE. In acest sen, Comisia trebuie să continue să lucreze la un succesor al Abordării strategice a gestionării internaționale a substanțelor chimice (SAICM), inclusiv la o reformă a programului special, dezvoltat sub SAICM. De asemenea , toți actorii ar trebui să contribuie la negocierile pentru dezvoltarea unui mecanism de finanțare adecvat, previzibil și sustenabil, astfel încât obiectivele strategice ale sustenabilității: protejarea cetățenilor si mediului si încurajarea inovării pentru a găsi alternative la substanțele periculoase, sa fie îndeplinite.

Strategia UE post-COVID-19 în domeniul sănătății publice (RC-B9-0216/2020) EN

10-07-2020
Explicații scrise ale votului

. – I voted this resolution because we should modernize and make financial resources more readily available from regional, national and EU budgets for public health services. We need to invest more to save lives today and increase our resilience for tomorrow. The European Union must offer support and solidarity. We must join forces at local, regional, national and European level to protect our citizens. European integration and collaboration have brought us many great health benefits, as well as providing vital resources for our health services: ensuring free movement of health professionals, health technologies and patients. We have a right to treatment in other member states, under common minimum safety and quality standards. In this respect there is an urgent need for EU coordination to ensure a common approach to public health and a more rapid and joined-up response to deal with any future pandemic or cross-border public health emergency. In the same time, a more efficient cross-border coordination must be put in place for providing health services to citizens. In the future, the EU and Member States should assess ways of rebalancing their health competences in line with the subsidiarity principle

Contact

Bruxelles

Strasbourg