Iuliu WINKLER Iuliu WINKLER
Iuliu WINKLER

Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat)

Membru

România - Uniunea Democrată Maghiară din România (România)

Data nașterii : , Hunedoara

a șasea legislatură Iuliu WINKLER

Grupuri politice

  • 10-12-2007 / 13-07-2009 : Grupul Partidului Popular European (Creștin-Democrat) și al Democraților Europeni - Membru

Partide naționale

  • 10-12-2007 / 13-07-2009 : Uniunea Democrată Maghiară din România (România)

Membru

  • 13-12-2007 / 13-07-2009 : Comisia pentru comerț internațional
  • 18-02-2008 / 13-07-2009 : Delegația la Adunarea parlamentară euro-latino-americană

Membru supleant

  • 12-12-2007 / 13-07-2009 : Comisia pentru dezvoltare regională

all-activities

Contribuțiile la dezbaterile în plen

Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Întrebări parlamentare

Întrebările cu solicitare de răspuns oral pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de cel puțin 5 % dintre deputații care alcătuiesc Parlamentul. Destinatarii sunt celelalte instituții ale UE. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe. Articolul 128

Lista de prezență

Această listă de prezență este un extras din procesele-verbale ale ședințelor plenare din cea de a 6-a legislatură. Informațiile cuprinse în ea sunt puse la dispoziție doar în scop informativ și acoperă mandatul deputatului în Parlamentul European. Acestea sunt date brute și nu includ corecțiile pentru absențele motivate de boală, concediu de maternitate/paternitate, activități autorizate ale unei delegații parlamentare etc.

Contact

Bruxelles

Strasbourg