Iuliu WINKLER Iuliu WINKLER
Iuliu WINKLER

Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat)

Membru

România - Uniunea Democrată Maghiară din România (România)

Data nașterii : , Hunedoara

a șaptea legislatură Iuliu WINKLER

Grupuri politice

 • 14-07-2009 / 15-09-2009 : Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) - Membru
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) - Membru al Biroului

Partide naționale

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Uniunea Democrată Maghiară din România (România)

Membru

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Comisia pentru comerț internațional
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegația pentru relațiile cu India
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru comerț internațional

Membru supleant

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Comisia pentru dezvoltare regională
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Chile
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegația la Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană
 • 08-10-2009 / 31-07-2011 : Comisia specială privind criza financiară, economică și socială
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru dezvoltare regională

all-activities

Contribuțiile la dezbaterile în plen

Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Rapoarte în calitate de raportor

Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Avize în calitate de raportor pentru aviz

Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

AVIZ referitor la întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile): competitivitate și oportunități de afaceri

22-06-2012 INTA_AD(2012)485930 PE 485.930v02-00 INTA
Iuliu WINKLER

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA II)

21-06-2012 INTA_AD(2012)486196 PE 486.196v02-00 INTA
Iuliu WINKLER

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) 2014 - 2020

31-05-2012 INTA_AD(2012)483733 PE 483.733v02-00 INTA
Iuliu WINKLER

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz

Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020)

10-07-2012 REGI_AD(2012)483720 PE 483.720v02-00 REGI
Jens GEIER

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea regiunilor ultraperiferice ale Uniunii

29-06-2011 INTA_AD(2011)460663 PE 460.663v02-00 INTA
Marielle de SARNEZ

AVIZ referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de acordare a unei garanţii a UE Băncii Europene de Investiţii pentru pierderile rezultate din împrumuturi şi garanţii la împrumuturi acordate unor proiecte din afara Uniunii Europene

12-11-2010 INTA_AD(2010)448767 PE 448.767v03-00 INTA
William (The Earl of) DARTMOUTH

Întrebări parlamentare

Întrebările cu solicitare de răspuns oral pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de cel puțin 5 % dintre deputații care alcătuiesc Parlamentul. Destinatarii sunt celelalte instituții ale UE. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe. Articolul 128

Declarații

Declarația în original, semnată/datată, arhivată de Parlamentul European.

Contact

Bruxelles

Strasbourg