Iuliu WINKLER Iuliu WINKLER
Iuliu WINKLER

Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat)

Membru

România - Uniunea Democrată Maghiară din România (România)

Data nașterii : , Hunedoara

Prima pagină Iuliu WINKLER

Vicepreședinte

INTA
Comisia pentru comerț internațional

Membru

D-CN
Delegația pentru relațiile cu Republica Populară Chineză

Membru supleant

CULT
Comisia pentru cultură și educație
DANZ
Delegația pentru relațiile cu Australia și Noua Zeelandă

Activități recente

Turismul și transporturile în 2020 și ulterior (dezbatere)

17-06-2020 P9_CRE-PROV(2020)06-17(1-228-5000)
Contribuțiile la dezbaterile în plen

Noul CFM, resursele proprii și planul de redresare HU

15-05-2020
Explicații scrise ale votului

. – Az Európai Parlament az európai demokrácia legreprezentatívabb intézménye, minket, EP-képviselőket az összes tagállamból, összes közösségből, összes régióból származó európai emberek közvetlen módon választanak meg. Éppen ezért jogos szándékunk, hogy teljes mértékben részt vegyünk a költségvetési döntéshozatalban, annál is inkább, hogy a második világháború utáni időszak legmélyebb válságát éljük, az emberek pedig arra adtak mandátumot, hogy érdekeiket képviseljük. Az Európai Néppárt Képviselőcsoportja több elvárást is megfogalmazott az új uniós költségvetés kapcsán, amelyek teljesítése nélkül nem fogja megszavazni a 2021-2027 közötti időszakra szóló költségvetési keretet. Ezek közül a legfontosabb az EU két legjelentősebb közpolitikájának, a Kohéziós Politikának és a Közös Agrárpolitikának a megfelelő finanszírozására vonatkozik. A finanszírozás nagyobb kell legyen, mint a mostani költségvetési keretben, az új prioritásokat pedig az európai költségvetés új forrásaiból kell biztosítani. A gazdaságélénkítési tervet összhangba kell hozni a költségvetési kerettel, ugyanakkor a terv finanszírozásához a magántőke bevonzását az európai költségvetés garantálja. Éppen ezért a gazdaságélénkítési terv költségvetéséről és struktúrájáról az Európai Parlamentben vitát kell tartani és szavazni róla. Mindezek az elvárások csak akkor teljesülnek az Európai Bizottság részéről, ha az új költségvetési javaslat jelentős mértékben jobb lesz a 2018-ban megfogalmazott változathoz képest. Új, az elmúlt évtizedekhez viszonyítva precedens nélküli helyzetben vagyunk. Az Európai Unió GDP-je 8 százalékot is csökkeni fog, még akkor is, ha a világjárvány hamarosan lejár. Amennyiben az év második felében a járványnak újabb hulláma alakul ki, a GDP összeomlása elérheti a 12 százalékot is. Ilyen körülmények között megalapozott javaslatot várunk az új uniós költségvetésre, és reméljük, hogy a Bizottság éppúgy, mint az Európai Tanácsot alkotó európai vezetők szolidaritásról és felelősségérzetről tesznek tanúságot. Az EPP Képviselőcsoport álláspontjának legfontosabb érve a fiatal nemzedékek iránti közös felelősség. Tíz évvel ezelőtt, 2009-2010-ben a pénzügyi válság a fiatalok körében eredményezett súlyos munkanélküliséget, elveszett nemzedéket hozva létre. Nem fogadhatjuk el, hogy ennek a válságnak is egy újabb elveszett generáció legyen az eredménye Európában. Van ugyanakkor olyan érvünk is, amely a globális rendszert veszi figyelembe. Ezekben a napokban a nagy versenytársak ismét beléptek a küzdelembe, a korlátozások megszüntetését és a gazdaság újraindítását célzó intézkedésekkel. Ebben a versenyben az Európai Unió az Egyesült Államokkal és Kínával áll szemben, az európai emberek és vállalatok érdeke pedig az, hogy a globális verseny vesztesei ne mi legyünk.

Proiect de buget rectificativ nr. 2/2020: Furnizarea de sprijin de urgență pentru statele membre și consolidarea mecanismului de protecție civilă al Uniunii/ rescEU pentru a răspunde epidemiei de COVID-19

17-04-2020
Explicații scrise ale votului

. – Am votat proiectul de buget rectificativ prin care se acordă ajutor de urgență statelor membre pentru a răspunde pandemiei de coronavirus. Dacă martie a fost luna discordiei europene și a măsurilor individuale luate la nivelul statelor membre, uneori cu rezultate contradictorii, atunci luna aprilie trebuie să devină luna solidarității europene, în care măsurile luate la nivel european vor consolida încrederea cetățenilor în puterea UE de a-i ajuta la nevoie. Chiar dacă restricțiile de circulație împiedică parlamentarii europeni să se reunească cu toții la locul lor de muncă, impunând munca de la distanță, Parlamentul European rămâne principalul for al democrației europene. Parlamentul European este vocea solidarității în Uniune și dovedește acest lucru prin deciziile concrete luate în sprijinul tuturor statelor membre și regiunilor. Am convingerea că regiunile vor avea un rol crucial în repornirea economiei, iar proiectele de investiții la nivel regional vor fi cele care vor permite utilizarea cea mai eficientă a fondurilor europene. La nivelul regiunilor, orice investiție înseamnă locuri de muncă în IMM-uri și cea mai bună cale pentru a demara relansarea economică.

Contact

Bruxelles

Strasbourg