Nigel
FARAGE

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017) - a șasea legislatură Nigel FARAGE

**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declarație scrisă on the Council of Ministers and secretive law-making EN

05-09-2005 P6_DCL(2005)0045 Caducă
Chris DAVIES Nigel FARAGE Timothy KIRKHOPE Jean LAMBERT Gary TITLEY
Data deschiderii : 05-09-2005
Data limită : 05-12-2005
Numărul de semnatari : 211 - 05-12-2005