Philippe LAMBERTS : a şaptea legislatură 

Grupuri politice 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană - Membru

Partide naţionale 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Ecologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales (Belgia)

Membru 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Comisia pentru industrie, cercetare și energie
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegația pentru relațiile cu Republica Populară Chineză
  • 20-09-2010 / 18-01-2012 : Comisia pentru afaceri economice și monetare
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru afaceri economice și monetare
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru industrie, cercetare și energie

Membru supleant 

  • 16-07-2009 / 19-09-2010 : Comisia pentru afaceri economice și monetare
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegația pentru relațiile cu Statele Unite ale Americii

all-activities 

Rapoarte în calitate de raportor 
Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Avize în calitate de raportor pentru aviz 
Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind orientări pentru infrastructuri energetice transeuropene și de abrogare a Deciziei nr. 1364/2006/CE  
- ECON_AD(2012)483695 -  
-
ECON 

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz 
Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ referitor la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului în ceea ce privește dezvăluirea informațiilor nefinanciare și privind diversitatea de către anumite societăți și grupuri mari  
- ECON_AD(2013)519575 -  
-
ECON 
AVIZ referitor la modul în care poate contribui Uniunea Europeană la crearea unui mediu favorabil pentru ca întreprinderile, societățile și întreprinderile nou-înființate să creeze locuri de muncă?  
- ITRE_AD(2013)519599 -  
-
ITRE 
AVIZ referitor la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului în ceea ce privește dezvăluirea informațiilor nefinanciare și privind diversitatea de către anumite societăți și grupuri mari  
- ITRE_AD(2013)516970 -  
-
ITRE 

Propuneri de rezoluţie 
Deputații pot să depună o propunere de rezoluție individuală cu privire la chestiuni ce intră în sfera de activitate a UE. Propunerea de rezoluție se transmite spre examinare comisiei competente. Articolul 143

Întrebări parlamentare 
Întrebările cu solicitare de răspuns oral pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de cel puțin 5 % dintre deputații care alcătuiesc Parlamentul. Destinatarii sunt celelalte instituții ale UE. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe. Articolul 128

Declarații 

Declaraţie de interes financiar 

Contact