Loránt VINCZE Loránt VINCZE
Loránt VINCZE

Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat)

Membru

România - Uniunea Democrată Maghiară din România (România)

Data nașterii : , Târgu Mureș / Marosvásárhely

Explicații scrise ale votului Loránt VINCZE

Deputații pot să depună o explicație scrisă privind modul în care au votat în ședință plenară. Articolul 194

Iniţiativa cetăţenească europeană: stabilirea de măsuri temporare cu privire la limitele în timp ale etapelor de acumulare, verificare și examinare în contextul pandemiei de COVID-19 (C9-0142/2020 - Loránt Vincze) EN

09-07-2020

. – As rapporteur for the file, I voted together with the near unanimity of MEPs for the Commission’s proposal to extend retroactively the limits for collecting, verifying and examining European Citizens’ Initiatives (ECIs). I also voted with the large majority in favour of lowering the thresholds required for the Commission to prolong further the applicable collection periods, from a majority of member states (or states representing more than 35% of the Union), to a quarter of EU countries as well as of allowing for the remote participation of ECI organisers in hearings or meetings with the Commission and Parliament. By acting this way, Parliament has improved the original proposal, which in this form may better respond to the serious impact of the pandemic on ongoing ECIs. We must make sure that the EU’s main instrument for participative democracy gets back on track as quickly as possible, with full legal clarity and effectiveness. Citizen engagement is essential to strengthen our Union.

Răpirile internaționale și pe plan intern de către unul dintre părinți ale copiilor din UE în Japonia (B9-0205/2020) HU

08-07-2020

. – Öröm számomra, hogy a Parlament egyértelműen mellé állt a Petíciós Bizottságból indult kezdeményezésnek, amely az uniós állampolgársággal is rendelkező, de Japánban élő gyermekek és uniós állampolgár szüleik jogainak védelmében született meg. Az állásfoglalás kezdeményezőjeként azt szavazatommal támogattam azzal a céllal, hogy a Parlament egyértelmű üzenetet küldjön ebben a kérdésben mind a többi uniós intézmény, mind a tagállamok, illetve Japán számára.
Nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a sok európai szülői kérést, amely arra irányul, hogy hassunk a japán hatóságokra, és segítsünk érvényesíteni a szülői láthatási, kapcsolattartási jogokat EU-Japán viszonylatban.
A gyermekek jogainak biztosítása a legfontosabb érdek, a nemzetközi és uniós szabályok mentén és azokat tiszteletben tartva. Az eddigi diplomáciai úton folytatott tárgyalások nem vezettek kézzelfogható eredményre, ezért is fontos, hogy az EP állásfoglalás keretében fektette le, milyen megoldásokkal javasolja előbbre vinni a gyermekeik jogaiért küzdő uniós szülők ügyét. Az állásfoglalás összehangolt európai fellépést sürget az ügyben, illetve javasolja a hatékonyabb állampolgári tájékoztatást és figyelmeztetést a japán viszonyokkal kapcsolatban. Az állásfoglalás a japán hatóságokkal szemben megfogalmazza azt az elvárást, hogy hozzák összhangba a nemzeti jogot és annak végrehajtását nemzetközi kötelezettségvállalásaikkal.

Adaptarea la evoluțiile din sectorul transportului rutier (A9-0116/2020 - Ismail Ertug) HU

08-07-2020

. – Nem szavaztam meg a mobilitási csomag részeként elfogadott korlátozó jogszabályi rendelkezéseket. Véleményem szerint a jogszabály-tervezet számos protekcionista, az unión belüli fuvarozási szolgáltatásokat nehezítő intézkedést tartalmaz. Ezek közül az egyik az a fuvarozó vállalatokra, és egyben a vállalkozások járművezetőire háruló plusz teher, amely 8 hetente hazautazásra kényszeríti a fuvarozókat cégük székhelyére. Abban az esetben is, ha éppen nincs szállítandó áru a cég székhelyének irányába.
A koronavírus okozta válsághelyzet rámutatott, mennyire fontos a közúti fuvarozás mindennapjainkban ahhoz, hogy az áruk Európán belül időben és épségben célba érjenek.
Az elfogadott mobilitási csomag a kelet-európai fuvarozókat sújtó, diszkriminatív kötelezettségek bevezetésével a belső piac működését egyértelműen károsítani fogja, meghazudtolva a munkaerő és szolgáltatások szabad mozgása alapvető elveiben megfogalmazottakat.
Összeurópai vonatkozásban a mobilitási csomag aránytalan terheket ró a közúti közlekedési ágazatra, csökkenti az egész unió versenyképességét, és a harmadik országok árufuvarozóit hozhatja előnyös helyzetbe az európai közúti áruszállítók rovására.

Iniţiativa cetăţenească europeană: stabilirea de măsuri temporare cu privire la limitele în timp ale etapelor de acumulare, verificare și examinare în contextul pandemiei de COVID-19 (C9-0142/2020 - Loránt Vincze) EN

19-06-2020

As rapporteur for the file, I voted together with the near unanimity of MEPs for the Commission’s proposal to extend retroactively the limits for collecting, verifying and examining European Citizens’ Initiatives (ECIs).
I also voted with the large majority in favour of lowering the thresholds required for the Commission to further prolong the applicable collection periods, from a majority of Member States (or States representing more than 35% of the Union) to a quarter of EU countries, and in favour of allowing for the remote participation of ECI organisers in hearings or meetings with the Commission and Parliament.
By acting this way, Parliament has improved the original proposal, which in this form may better respond to the serious impact of the pandemic on ongoing ECIs. We must make sure that the EU’s main instrument for participative democracy gets back on track as quickly as possible, with full legal clarity and effectiveness. Citizen engagement is essential to strengthen our Union.

Situația din spațiul Schengen în urma pandemiei de COVID-19 (B9-0165/2020) HU

19-06-2020

Az elmúlt hónapokban annak voltunk tanúi, hogy a koronavírus terjedésének következtében megszokott életvitelünk teljesen megváltozott. A járvány megfékezésére hozott intézkedések egyike volt a még ma is tapasztalható utazási korlátozások bevezetése Európa-szerte. A tagállamok szinte egyik napról a másikra állították vissza a belső határállenőrzést, illetve zárták le teljesen határaikat az utazók előtt. Ezek az intézkedések a személyek szabad mozgását korlátozzák és ezzel súlyos hatást gyakorolnak az emberekre, más tagállamban élő családtagjaikra, de az európai vállalkozásokra is.
(A témában korábban sürgősségi kérdéssel fordultam az Európai Bizottsághoz.)
Az uniós szintű koordináció hiánya idézte elő a jelenlegi helyzetet, erre hívja fel a figyelmet az állásfoglalás, továbbá javasolja, hogy a jövőben felkészültebben válaszoljon az EU a hasonló kihívásokra, készítsen többek között vészhelyzeti tervet.
Az állásfoglalás sürgeti Romána, Bulgária, valamint Horvátország mielőbbi csatlakozását a schengeni térséghez. Jelenleg a három ország méltánytalanul rekedt az övezeten kívülre, hiszen minden technikai követelménynek több éve megfelel. Az Európai Tanácsnak és a tagállamoknak meg kell érteniük, hogy a kettős mérce és a diszkrimináció nem tartható fenn többé.
Megszavaztam az állásfoglalást, mert úgy gondolom, hogy ebben a kérdésben mind a tagállamoknak, mind az uniós intézményeknek összehangoltan kell eljárniuk, megerősítve a tagállamok közötti kölcsönös bizalmat és szem előtt tartva az uniós polgárok érdekeit.

Protecția europeană a lucrătorilor transfrontalieri și sezonieri în contextul crizei COVID-19 (B9-0172/2020) EN

19-06-2020

The free movement of workers is a fundamental principle of the European Union and it is essential that fair and equal treatment is assured for all workers, regardless of the type of work contract they have.
Today whole industries are based fully or to a large degree on seasonal labour, like the tourism and the hospitality industry or agriculture. Most Member States rightfully granted aid for their HORECA or tourism sectors, which obviously suffered under the coronavirus pandemic.
Agriculture, however, could not stop, crops had to be harvested. The European Commission recognised the importance of seasonal workers in agriculture. We could also observe how a large number of Member States asked for derogations from the border restrictions for seasonal workers. Given the importance of labour mobility in the sector, seasonal workers in agriculture should be granted the same treatment as other workers. Proper hygiene, proper work conditions, proper information on the rights and responsibilities are essential and basic elements we all expect from our workplaces. Making sure that seasonal workers do not contact and spread the coronavirus is essential; by protecting our workers, we protect everybody.

Conferință privind viitorul Europei (B9-0170/2020, B9-0179/2020) EN

18-06-2020

The COVID-19 pandemic halted the progress on the Conference on the Future of Europe. But there is also a silver lining: the past 5 months have already generated an intense reflection on many issues we normally tend not to think about in ‘normal’ times. The experiences of citizens in the past few months about economic and social processes on which the EU has an impact or on which it was widely thought to have had one ‒ such as the case of public health ‒ were very condensed and thought provoking.
To name a few, people got to see the effects of uncoordinated member state actions and egoistic national reflexes, re-experienced what day-long queues at borders are like, felt the effects of over-reliance on external supply chains, but also understood the importance of seasonal workers in putting food on their table.
People will want to have a stronger say about such things in the future. Together with the Council we must seize the opportunity in this crisis and start preparing the groundwork to bring their views on board to improve our Union.

Cerere de finanțare a cercetării biomedicale în domeniul encefalomielitei mialgice (B9-0186/2020) HU

17-06-2020

Becslések szerint az EU-ban mintegy kétmillió ember szenved myalgiás encephalomyelitisben (krónikus fáradtság szindróma, ME/CFS). Az ismeretlen eredetű betegség tünetei, súlyossága és progressziója változó, és jelenleg nem létezik rá gyógymód. Sajnálatos módon a betegségről korlátozottak a jelenlegi tudományos ismeretek, és a rendelkezésre álló adatok is kevésnek bizonyulnak a betegség teljes körű feltárásához az átfogó kutatások hiányában.
A betegség ismertségi szintje szintén alacsony, ez pedig annak társadalmi elfogadottságát nehezíti. A betegek számára mindez jelentős hátrányt jelent, például a foglalkozási fogyatékosság elismertetése terén. Hasonlóan, a kórban szenvedő gyermekek és fiatalok helyzete is aggodalomra ad okot, akik az oktatáshoz való hozzáférés korlátozottságában érzékelhetik leginkább a betegség hatását.
A Petíciós Bizottságot számos petíciós kereste meg ezzel a ritka betegséggel kapcsolatban, amelynek kutatása megfelelő anyagi források hiánya miatt nehézségekbe ütközik. A petíciósok, érintett betegek vagy családtagjaik beszámolói és tapasztalatai, illetve a rendelkezésre álló adatok mind azt mutatják, hogy fokozottabb uniós és tagállami fellépésre és együttműködésre van szükség a betegség jobb megismerése, annak kutatása, oktatása és a lehető legmegfelelőbb orvosi és társadalmi kezelése érdekében. A 21. században elérhetővé kell tennünk azokat az uniós finanszírozási eszközöket, amelyek a betegség orvosbiológiai kutatását és a betegek támogatását biztosítják.
Egyetértek a megfogalmazott elképzelésekkel és szavazatommal támogattam a parlamenti állásfoglalást.

Acordarea de asistență macrofinanciară partenerilor vizați de politica de extindere și de vecinătate în contextul pandemiei de Covid-19 HU

15-05-2020

. – Szavazatommal támogattam a jelentést, amely az EU tíz bővítési és szomszédságpolitikai partnerének nyújtandó, 3 milliárd eurós összegű makroszintű pénzügyi segítségről szól. A támogatásban részesülő országok között van a Keleti Partnerség három társult országa (Grúzia, a Moldovai Köztársaság, Ukrajna), a nyugat-balkáni országok, valamint Jordánia és Tunézia. A középtávú hitelek formájában nyújtandó támogatás egy fontos jelzés a tíz ország számára a jelenlegi válság idején, amely nem ismer határokat. A koronavírus járvány következményeként jelentkező gazdasági nehézségek enyhítésében jelentős szerepet játszik ez az uniós gyorssegély, amely egyes országokban segíthet elkerülni akár a gazdasági összeomlást is. További kedvező hatása a támogatásnak abban rejlik, hogy az érintett régiók stabilitása is megőrizhető ezáltal és továbbra is szem előtt maradnak az európai reformok, illetve az olyan európai értékek, mint a demokrácia, a jó kormányzás és az emberi jogok tiszteletben tartása.

Proiect de buget rectificativ nr. 2/2020: Furnizarea de sprijin de urgență pentru statele membre și consolidarea mecanismului de protecție civilă al Uniunii/ rescEU pentru a răspunde epidemiei de COVID-19 HU

17-04-2020

Szavazatommal támogattam a 2/2020. számú költségvetés-módosítási tervezet jóváhagyását. Ez a módosítás teszi lehetővé, az uniós kiadások meghatározott részének átszervezésével azt, hogy a tagállamok és az Európai Bizottság olyan konkrét intézkedéseket foganatosítsanak, amelyek segítenek a koronavírus okozta jelenlegi válsághelyzet enyhítésében az egészségügy terén. Három milliárd euró mozgósítása válik lehetővé az uniós költségvetésből a tagállami egészségügyi rendszerek számára a járvány elleni küzdelemre, kiegészítve a tagállami intézkedéseket.
Ebből 2,7 milliárd euró, a Szükséghelyzeti Támogatási Eszköz keretében áll hamarosan a tagállamok rendelkezésére. A támogatott intézkedések a tagállami szükségletektől függően sokfajták lehetnek, így például lehetséges az egészségügyi védőfelszerelések behozatala, szállítása és elosztása; betegek más tagállamba történő átszállítása, továbbá gyógyszerek és a szűrési eljárások fejlesztésének elősegítése, vagy ideiglenes szükségkórházak építése.
Az uniós polgári védelmi mechanizmus vagy rescEU megerősítése keretében 300 millió euró jut az uniós szintű egészségügyi kapacitás javítására.
Ez a megoldás a jövőbeli esetleges válsághelyzetekre készíti fel jobban unió szerte a tagállamokat, teljes bizottsági finanszírozással és egy uniós koordinációval, hogy a szükséges eszközök a megfelelő tagállamba juthassanak el. Több tagállam is otthont adhat majd az orvostechnikai felszereléseknek (például lélegeztető gépeknek), az első ilyen fogadó állam Románia lesz.
A rendelkezésre álló uniós költségvetési támogatásokat a február 1-jétől kezdődően foganatosított intézkedésekre lehet felhasználni.

Contact

Bruxelles

Strasbourg