Căutare

Asistenți Tip Deputați
ZAALBERG Wouter
Prestatori de servicii
Paul TANG
Luciano ZAAMI
Asistenți acreditați (grupare)
Isabella ADINOLFI
Tiziana BEGHIN
Fabio Massimo CASTALDO
Ignazio CORRAO
Rosa D'AMATO
Eleonora EVI
Laura FERRARA
Mario FURORE
Chiara GEMMA
Dino GIARRUSSO
Piernicola PEDICINI
Sabrina PIGNEDOLI
Daniela RONDINELLI
Marco ZULLO
Maja Anna ZABINSKA
Asistenți locali
Sylwia SPUREK
Raimund ZACHAREVIC
Asistenți acreditați
Valdemar TOMAŠEVSKI
Dimitra ZACHARI
Asistenți locali
Dimitrios PAPADIMOULIS
Dimitrios ZACHARIAS
Asistenți acreditați
Eva KAILI
Filip ZACHARIAS
Asistenți locali
Kateřina KONEČNÁ
Lucia ZACHARIASOVA
Prestatori de servicii
Radka MAXOVÁ
PANAGIOTA ZACHARODIMOU
Asistenți acreditați
Alexis GEORGOULIS
Ksenija ZAGOROVSKA
Asistenți locali
Andris AMERIKS
Încărcați mai mult
Asistenți pentru vicepreședinție/pentru funcția de chestor
Asistenții vicepreședinților și chestorilor sunt agenți temporari ai Parlamentului European care asistă vicepreședintele sau chestorul în exercitarea atribuțiilor sale specifice, în special în contextul reuniunilor Biroului, ale chestorilor sau ale grupurilor de lucru ale acestora, precum și al portofoliilor lor specifice. Ei lucrează sub îndrumarea și autoritatea vicepreședintelui sau chestorului de care aparțin și, de asemenea, îl pot însoți în misiuni, sub rezerva unor condiții specifice stabilite de către Birou.
Asistenți acreditați
Asistenții parlamentari acreditați (APA) sunt persoane selecționate de către un deputat european sau de către mai mulți deputați europeni (reuniți într-un grup) și angajate printr-un contract încheiat direct cu Parlamentul European (PE). Aceștia lucrează în birourile Parlamentului, în unul dintre cele trei locuri de desfășurare a activității – Bruxelles, Strasbourg sau Luxemburg – și îi asistă direct pe deputați în activitatea lor, sub conducerea și autoritatea acestora și pe baza încrederii reciproce.
Asistenți locali
Asistenții locali sunt persoane fizice care au încheiat contracte de muncă cu deputații pentru a le oferi asistență în statele membre în care au fost aleși. Aceste contracte sunt conforme cu legislația națională a statului membru în cauză.
Prestatori de servicii
Un furnizor de servicii este o persoană fizică sau juridică care a încheiat un contract de prestări servicii cu un deputat pentru a-i oferi asistență în statul membru în care a fost ales. Serviciile care urmează să fie prestate trebuie să fie specifice și detaliate și să aibă legătură directă cu exercitarea mandatului deputatului. Contractul respectiv respectă legislația națională a statului membru în cauză.
Agenți de plată
Agenții de plată sunt persoane fizice sau juridice autorizate în mod corespunzător într-un stat membru pentru a gestiona în calitate profesională aspectele fiscale și de securitate socială (în temeiul legislației naționale a statului membru și, dacă este cazul, al dreptului Uniunii) care decurg din contractele de muncă sau din contractele de prestări servicii încheiate de deputat.
Stagiari
Stagiarii sunt persoane care au încheiat un acord de stagiu cu un deputat. Aceste stagii sunt o ocazie de a contribui la educația și formarea profesională europeană și de a promova o mai bună înțelegere a modului în care funcționează instituția și pot fi efectuate atât în birourile Parlamentului, cât și în statul membru în care a fost ales deputatul.
Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea Dispoziții privind personalul.