Veuillez remplir ce champ
Eugenia RODRÍGUEZ PALOP Eugenia RODRÍGUEZ PALOP
Eugenia RODRÍGUEZ PALOP

Skupina Európskej zjednotenej ľavice – Severskej zelenej ľavice

Členka

Španielsko - PODEMOS (Španielsko)

Dátum narodenia : , Llerena

Domovská stránka Eugenia RODRÍGUEZ PALOP

Podpredsedníčka

FEMM
Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť

Členka

AGRI
Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
D-MX
Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Mexiko
D-CL
Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Čile
DLAT
Delegácia pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení

Náhradníčka

EMPL
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

Nedávne činnosti

Plánované škrty v rozpočte POSEI

06-03-2020 O-000030/2020 Komisia
Otázky na ústne zodpovedanie

Plánované škrty v rozpočte POSEI

06-03-2020 O-000028/2020 Rada
Otázky na ústne zodpovedanie

POZÍCIA VO FORME POZMEŇUJÚCICH NÁVRHOV k situácii v oblasti základných práv v Európskej únii – výročná správa za roky 2018 – 2019

04-03-2020 FEMM_AD(2020)646838 PE646.838v02-00 FEMM
Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu
Samira RAFAELA

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg

Poštová adresa

  • European Parliament
    Rue Wiertz
    Willy Brandt 02M121
    1047 Bruxelles