Please fill this field
Silvia MODIG Silvia MODIG
Silvia MODIG

Skupina Európskej zjednotenej ľavice – Severskej zelenej ľavice

Členka

Fínsko - Vasemmistoliitto (Fínsko)

Dátum narodenia : , Helsingfors

Domovská stránka Silvia MODIG

Členka

BUDG
Výbor pre rozpočet
ENVI
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
DSAS
Delegácia pre vzťahy s krajinami južnej Ázie

Náhradníčka

FEMM
Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť
DPAL
Delegácia pre vzťahy s Palestínou
DACP
Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ
DMED
Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Únie pre Stredozemie

Nedávne činnosti

Stratégia „z farmy na stôl“ – kľúčová úloha poľnohospodárov a vidieckych oblastí (rozprava) FI

13-02-2020 P9_CRE-PROV(2020)02-13(4-035-0000)
Príspevky do plenárnych rozpráv

Námietka podľa článku 111: zoznam projektov spoločného záujmu pre Úniu (B9-0091/2020) FI

12-02-2020 P9_CRE-PROV(2020)02-12(3-190-0000)
Príspevky do plenárnych rozpráv

Európska centrálna banka – výročná správa za rok 2018 (A9-0016/2020 - Costas Mavrides) FI

12-02-2020 P9_CRE-PROV(2020)02-12(3-283-0000)
Príspevky do plenárnych rozpráv
Silvia MODIG
Silvia MODIG

Na stránke EP NEWSHUB

On tärkeää, että elvytyksessä painotetaan myös sosiaalista oikeudenmukaisuutta, köyhyyden torjuntaa, ihmisoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta. Elvytysrahojen pitää kohdistua toimijoille, jotka noudattavat työehtosopimuksia eivätkä kierrä veroja.

Pakettia tarkoitus rahoittaa myös kasvattamalla EU:n omia varoja. Uusia varoja päästökaupasta, hiilitulleista, muovi- ja digiveroista. Uudelleenrakennus on järkevää tehdä samalla, kun muutamme rakenteita pysyvästi ilmastokestävämmiksi.

Komissio ehdottaa 750 miljardin euron elpymisrahastoa, josta 500 mrd avustuksina, loput 250 mrd lainoina. Rahat jaettaisiin budjetin kautta. Positiivista askel solidaarisempaan suuntaan ja painotus vihreässä elvytyksessä #MFF #NextGenerationEU

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg