Please fill this field
Silvia MODIG Silvia MODIG
Silvia MODIG

Skupina Európskej zjednotenej ľavice – Severskej zelenej ľavice

Členka

Fínsko - Vasemmistoliitto (Fínsko)

Dátum narodenia : , Helsingfors

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu Silvia MODIG

Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k preskúmaniu Fondu solidarity Európskej únie

15-07-2020 BUDG_AD(2020)652609 PE652.609v02-00 BUDG
Karlo RESSLER

STANOVISKO k správe o vykonávaní národných stratégií integrácie Rómov: boj proti negatívnym postojom voči ľuďom s rómskym pôvodom v Európe

09-07-2020 FEMM_AD(2020)653791 PE653.791v02-00 FEMM
Lívia JÁRÓKA

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg