Please fill this field
Kateřina KONEČNÁ Kateřina KONEČNÁ
Kateřina KONEČNÁ

Skupina Európskej zjednotenej ľavice – Severskej zelenej ľavice

Členka

Česko - Komunistická strana Čech a Moravy (Česko)

Dátum narodenia : , Nový Jičín

Domovská stránka Kateřina KONEČNÁ

Členka

IMCO
Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
TRAN
Výbor pre dopravu a cestovný ruch
DSCA
Delegácia pri Parlamentnom výbore pre partnerstvo EÚ – Arménsko, Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Azerbajdžan a pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ – Gruzínsko
DEPA
Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Euronest

Náhradníčka

ENVI
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
D-RS
Delegácia pri Parlamentnom výbore pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Srbsko

Nedávne činnosti

Závery z mimoriadneho zasadnutia Európskej rady 17. – 21. júla 2020 (B9-0229/2020) CS

23-07-2020
Písomné vysvetlenia hlasovania

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. července 2020 o závěrech mimořádného zasedání Evropské rady konaného ve dnech 17.–21. července 2020 jsem v hlasování podpořila. Jedním z hlavních důvodů bylo, že v konečné dohodě došlo ke snížení podílu grantů, které měly jít do oblasti zdravotnictví, investic a na pomoc regionům, které budou postiženy přechodem na tzv. zelenou ekonomiku. Navrhované škrty v oblasti vzdělávání, digitální transformace a inovací ohrožují budoucnost příští generace Evropanů, když je nedostatečně připravují na výzvy budoucnosti. Tohle je přesně to, co ukazuje tupost politiky škrtů - teď potřebujeme ušetřit, ale v budoucnosti za to draze zaplatíme. Není přitom žádným tajemstvím, že je to pravě vzdělávaní, kde evropské státy začínají zaostávat. Navrhované škrty se týkající dále programů na podporu transformace uhelných regionů. Chudé uhelné regiony, které stoji díky Zelenému údělu na velmi zásadní křižovatce, musí získat pomoc od EU na transformaci, nebo se z nich stanou regiony bez jakékoliv budoucnosti. U nás se to týká regionů Karlovarska, Ústecka a Moravskoslezského kraje. Tyto české a moravské regiony přišly oproti původnímu návrhu o 54 miliard Kč. Doufám, že se nám podaří tlakem Evropského parlamentu vyjednat změny ve výše zmíněných oblastech. Je to v zájmu i České republiky.

REPORT on the shortage of medicines – how to address an emerging problem EN

22-07-2020 A9-0142/2020 PE650.394v02-00 ENVI
Správy – v úlohe tieňového spravodajcu
Nathalie COLIN-OESTERLÉ

OPINION with recommendations to the Commission on framework of ethical aspects of artificial intelligence, robotics and related technologies EN

16-07-2020 TRAN_AD(2020)646983 PE646.983v02-00 TRAN
Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu
Valter FLEGO
Kateřina KONEČNÁ
Kateřina KONEČNÁ

Na stránke EP NEWSHUB

Jsem velmi ráda, že Česká republika umí dát jasně najevo, že je ochotna a schopna pomoct ostatním zemím v těžké situaci. Včerejší masivní výbuch v Bejrútu by neměl mít pouze mediální ohlas, ale hlavně by měl vést k vlně solidarity a pomoci. #LebanonExplosion #Beirut https://t.co/MnGU8bnQTs 

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg