Please fill this field
Kateřina KONEČNÁ Kateřina KONEČNÁ
Kateřina KONEČNÁ

Skupina Európskej zjednotenej ľavice – Severskej zelenej ľavice

Členka

Česko - Komunistická strana Čech a Moravy (Česko)

Dátum narodenia : , Nový Jičín

Domovská stránka Kateřina KONEČNÁ

Členka

IMCO
Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
TRAN
Výbor pre dopravu a cestovný ruch
DSCA
Delegácia pri Parlamentnom výbore pre partnerstvo EÚ – Arménsko, Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Azerbajdžan a pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ – Gruzínsko
DEPA
Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Euronest

Náhradníčka

ENVI
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
D-RS
Delegácia pri Parlamentnom výbore pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Srbsko

Nedávne činnosti

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council Establishing the Just Transition Fund EN

02-07-2020 ENVI_AD(2020)650356 PE650.356v04-00 ENVI
Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu
Alexandr VONDRA

Cestovný ruch a doprava v roku 2020 a v ďalšom období (RC-B9-0166/2020, B9-0166/2020, B9-0175/2020, B9-0177/2020, B9-0178/2020, B9-0180/2020, B9-0182/2020, B9-0184/2020) CS

19-06-2020
Písomné vysvetlenia hlasovania

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 19. června 2020 o dopravě a cestovním ruchu v roce 2020 a v dalších letech jsem v hlasování podpořila. Všichni sice víme, že pandemie dopadla velmi silně na všechny odvětví, ale pro dopravu a turismus byla naprostou katastrofou.
Odvětví cestovního ruchu přitom zaměstnává 22,6 milionu lidí, což odpovídá 11,2 % celkové zaměstnanosti v EU. Aby odvětví dopravy a cestovního ruchu přežilo a bylo konkurenceschopné, je nutné zajistit jak jeho rychlou krátkodobou, tak dlouhodobou podporu, a máme-li minimalizovat další ztráty v tomto odvětví a zajistit jeho dlouhodobou udržitelnost, je naprosto nezbytné přijmout opatření, která obnoví důvěru turistů v cestování do Evropy a po Evropě. Bezpečnost a ochrana lidských životů musí i nadále zůstat prioritou, ale nesmíme zapomínat také na to, že současná krize představuje také historickou příležitost modernizovat cestovní ruch v EU a učinit jej udržitelnějším. Vyprázdněná centra evropských měst v době pandemie dávají snad již poslední nezvratitelný důkaz, že je nutné se věnovat tématu krátkodobých pronájmů (např. AirBnB). Ano, potřebujeme sice turismus, ale ten nikdy nesmí sloužit k likvidaci našich měst a kulturního dědictví. Pokud dnes lidé v centrech zjišťují, že mohou i přes nutnost nosit roušku, po dlouhé době volně dýchat, je něco špatně.

Konferencia o budúcnosti Európy (B9-0170/2020, B9-0179/2020) CS

18-06-2020
Písomné vysvetlenia hlasovania

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. června 2020 o postoji Evropského parlamentu ve věci konference o budoucnosti Evropy jsem v hlasování velmi ráda podpořila. Evropský parlament přijal 15. ledna 2020 své stanovisko k této tak nutné celospolečenské debatě, ale kvůli pandemii bylo nutné vyzvat Radu a Komisi, aby zahájily jednání s cílem dospět ke společné dohodě o uskutečnění konference o budoucnosti Evropy ještě před letní přestávkou. Domnívám se, že 10 let od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost, 70 let of Schumanovy deklarace a s ohledem na pandemii COVID-19 nastal čas pro přehodnocení fungování Unie. Volám po tom ostatně již dlouho, ale nyní se snad již dají věci do pohybu. Jsem tedy nyní primárně ráda, že všechny tři hlavní evropské instituce souhlasí, že konference o budoucnosti Evropy by se měla uskutečnit a že by měla být příležitostí k
úzkému zapojení občanů EU postupem zdola nahoru, kdy budou vyslechnuty jejich názory,
kterými přispějí k debatě o budoucnosti Evropy. Domnívám se totiž, že EU už nemá moc šancí, aby přesvědčila mnohé občany o své nutnosti a prospěšnosti. Během pandemie se totiž proti EU obrátilo
mnoho těch, kteří byli přesvědčení, že je nechala napospas. Je tedy nejvyšší čas na celospolečenskou debatu o budoucnosti EU.

Kateřina KONEČNÁ
Kateřina KONEČNÁ

Na stránke EP NEWSHUB

Příští týden bude snad dokončena dlouhá a trnitá cesta silničního balíčku. Cílem reformy je např. zabezpečit spravedlivé odměňování řidičů, předcházet systematické kabotáži a zabránit využívání schránkových společností. Bude to velký úspěch pro mnoho Čechů, kteří na ní pracovali. https://t.co/cTADl1fy9K 

RT @GUENGL: Every human, no matter their socio-economic background or the country they come from,has the right to cure from the #Covid-19 pandemic. Watch MEP @BotengaM present the 🔗 https://t.co/i8JCzSyj5P  campaign for free & universal access to treatments. No more profiting from our lives! https://t.co/ESgR3NHOZZ 

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg