Please fill this field
Eric ANDRIEU Eric ANDRIEU
Eric ANDRIEU

Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu

prvi podpredsednik

Francija - Parti socialiste (Francija)

Datum rojstva : , Narbonne

Sedmi parlamentarni mandat Eric ANDRIEU

Politične skupine

  • 16-05-2012 / 30-06-2014 : Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu - Član

Nacionalne stranke

  • 16-05-2012 / 30-06-2014 : Parti socialiste (Francija)

Poslanci

  • 14-06-2012 / 30-06-2014 : Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja
  • 04-07-2012 / 30-06-2014 : Delegacija v parlamentarni skupščini Unije za Sredozemlje

Namestnik

  • 04-07-2012 / 30-06-2014 : Odbor za razvoj
  • 04-07-2012 / 30-06-2014 : Delegacija za odnose z državami Mašreka

all-activities

Poročila v vlogi poročevalca

V pristojnem parlamentarnem odboru je imenovan poročevalec, ki pripravi osnutek poročila o predlogih zakonodajne ali proračunske narave ali o drugih vprašanjih. Pri pripravi poročila se lahko poročevalci posvetujejo z ustreznimi strokovnjaki in deležniki. Odgovorni so tudi za oblikovanje osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s poročevalci v senci. Poročila, sprejeta na ravni odbora, se nato pregledajo in o njih se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 55

Predlogi resolucij

Poslanci lahko vložijo posamični predlog v zvezi z vprašanji, ki spadajo na področje dejavnosti EU. Ta predlog se posreduje pristojnemu odboru v presojo. Člen 143

Parlamentarna vprašanja

Vprašanja za ustni odgovor z razpravo lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % vseh poslancev. Naslovniki so druge institucije EU. Konferenca predsednikov odloči, če in v kakšnem vrstnem redu se vprašanja vključijo v končni osnutek dnevnega reda plenarnega zasedanja. Člen 128

Izjave

Podpisan in datiran izvirnik izjave, shranjene pri Evropskem parlamentu

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg