Veuillez remplir ce champ
Balázs HIDVÉGHI Balázs HIDVÉGHI
Balázs HIDVÉGHI

Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov)

Član

Madžarska - Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt (Madžarska)

Datum rojstva : , Budapest

Mnenja v vlogi poročevalca v senci Balázs HIDVÉGHI

Politične skupine za mnenje imenujejo pripravljavca mnenja v senci, ki spremlja napredek tega mnenja in išče kompromise s pripravljavcem mnenja. Člen 215

MNENJE o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Ukrajino o spremembi trgovinskih preferencialov za perutnino in pripravljene proizvode iz perutnine, določenih s Sporazumom o pridružitvi med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani

06-11-2019 AGRI_AD(2019)641140 PE641.140v02-00 AGRI
Zbigniew KUŹMIUK

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg

Poštni naslov

  • European Parliament
    Office

    1047 Bruxelles