Marie-Christine
ARNAUTU

Vprašanja za pisni odgovor - 8. zakonodajno obdobje Marie-Christine ARNAUTU

Poslanci lahko za pisni odgovor predsedniku Evropskega sveta, Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije postavijo določeno število vprašanj. Člen 138, Priloga III