Please fill this field
David McALLISTER David McALLISTER
David McALLISTER

Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov)

Član

Nemčija - Christlich Demokratische Union Deutschlands (Nemčija)

Datum rojstva : ,

8. zakonodajno obdobje David McALLISTER

Politične skupine

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) - Član

Nacionalne stranke

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Nemčija)

Predsednik

 • 16-10-2014 / 15-02-2017 : Delegacija za odnose z Združenimi državami Amerike
 • 24-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za zunanje zadeve

Poslanci

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za zunanje zadeve
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Delegacija za odnose z Združenimi državami Amerike
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija za odnose s parlamentarno skupščino zveze NATO
 • 16-10-2014 / 15-02-2017 : Konferenca predsednikov delegacij
 • 19-01-2017 / 23-01-2017 : Odbor za zunanje zadeve
 • 24-01-2017 / 01-07-2019 : Konferenca predsednikov odborov
 • 16-02-2017 / 01-07-2019 : Delegacija za odnose z Združenimi državami Amerike

Namestnik

 • 01-07-2014 / 08-07-2014 : Odbor za ribištvo
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za ustavne zadeve
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Pododbor za varnost in obrambo
 • 14-07-2014 / 29-09-2014 : Delegacija pri pridružitvenem parlamentarnem odboru EU-Ukrajina
 • 14-07-2014 / 29-09-2014 : Delegacija pri parlamentarni skupščini Euronest
 • 30-09-2014 / 01-07-2019 : Delegacija pri stabilizacijsko-pridružitvenem parlamentarnem odboru EU-Srbija
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za ustavne zadeve
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Pododbor za varnost in obrambo

Glavne parlamentarne dejavnosti

Prispevki k plenarnim razpravam

Govori med plenarnim zasedanjem in pisne izjave v zvezi s plenarnimi razpravami. Člena 204 in 171(11)

Poročila v vlogi poročevalca

V pristojnem parlamentarnem odboru je imenovan poročevalec, ki pripravi osnutek poročila o predlogih zakonodajne ali proračunske narave ali o drugih vprašanjih. Pri pripravi poročila se lahko poročevalci posvetujejo z ustreznimi strokovnjaki in deležniki. Odgovorni so tudi za oblikovanje osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s poročevalci v senci. Poročila, sprejeta na ravni odbora, se nato pregledajo in o njih se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 55

Mnenja v vlogi poročevalca

Odbori lahko pripravijo mnenje o poročilu pristojnega odbora, ki zajema elemente, povezane s pristojnostmi njihovega odbora. Pripravljavci teh mnenj so odgovorni tudi za pripravo osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s pripravljavci mnenja v senci. Člen 56, člen 57, Priloga VI

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropskega obrambnega sklada

14-11-2018 AFET_AD(2018)627021 PE627.021v02-00 AFET
David McALLISTER

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve (ETIAS) ter spremembi uredb (EU) št. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 in (EU) 2016/1624

23-08-2017 AFET_AD(2017)604668 PE604.668v03-00 AFET
David McALLISTER

MNENJE o evropski obrambni uniji

13-10-2016 AFCO_AD(2016)584144 PE584.144v02-00 AFCO
David McALLISTER

Predlogi resolucij

Predlogi resolucij, ki se nanašajo na aktualna vprašanja, se vložijo na zahtevo odbora, politične skupine ali vsaj 5 % poslancev Evropskega parlamenta in zanje se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 132, člen 136, člen 139 in člen 144.

Vprašanja za ustni odgovor

Vprašanja za ustni odgovor z razpravo, naslovljena na Evropsko komisijo, Svet ali podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije, lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % poslancev Evropskega parlamenta. Člen 136

Druge parlamentarne dejavnosti

Vprašanja za pisni odgovor

Poslanci lahko za pisni odgovor predsedniku Evropskega sveta, Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije postavijo določeno število vprašanj. Člen 138, Priloga III

Izjave

Podpisan in datiran izvirnik izjave, shranjene pri Evropskem parlamentu

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg