Veuillez remplir ce champ
Jens GIESEKE Jens GIESEKE
Jens GIESEKE

Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov)

Član

Nemčija - Christlich Demokratische Union Deutschlands (Nemčija)

Datum rojstva : , Lingen

8. zakonodajno obdobje Jens GIESEKE

Politične skupine

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) - Član

Nacionalne stranke

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Nemčija)

Poslanci

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija za odnose z Indijo
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Preiskovalni odbor za meritve emisij v avtomobilskem sektorju
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

Namestnik

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja
 • 09-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za ribištvo
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija pri pridružitvenem parlamentarnem odboru EU-Moldavija
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija pri parlamentarni skupščini Euronest
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za ribištvo

Glavne parlamentarne dejavnosti

Prispevki k plenarnim razpravam

Govori med plenarnim zasedanjem in pisne izjave v zvezi s plenarnimi razpravami. Člena 204 in 171(11)

Mnenja v vlogi poročevalca

Odbori lahko pripravijo mnenje o poročilu pristojnega odbora, ki zajema elemente, povezane s pristojnostmi njihovega odbora. Pripravljavci teh mnenj so odgovorni tudi za pripravo osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s pripravljavci mnenja v senci. Člen 56, člen 57, Priloga VI

MNENJE o zaščiti finančnih interesov Evropske unije: korak bliže k nadzoru skupne kmetijske politike, ki temelji na rezultatih

19-06-2015 AGRI_AD(2015)552135 PE552.135v02-00 AGRI
Jens GIESEKE

Mnenja v vlogi poročevalca v senci

Politične skupine za mnenje imenujejo pripravljavca mnenja v senci, ki spremlja napredek tega mnenja in išče kompromise s pripravljavcem mnenja. Člen 215

MNENJE o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na okolje

03-10-2018 AGRI_AD(2018)623923 PE623.923v02-00 AGRI
Bronis ROPĖ

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uskladitvi obveznosti poročanja na področju okoljske politike ter posledični spremembi direktiv 86/278/EGS, 2002/49/ES, 2004/35/ES, 2007/2/ES, 2009/147/ES in 2010/63/EU, uredb (ES) št. 166/2006 in (EU) št. 995/2010 ter uredb Sveta (ES) št. 338/97 in (ES) št. 2173/2005

02-10-2018 AGRI_AD(2018)623917 PE623.917v02-00 AGRI
Nicola CAPUTO

MNENJE o evropski strategiji za mobilnost z nizkimi emisijami

29-06-2017 ENVI_AD(2017)601214 PE601.214v02-00 ENVI
Damiano ZOFFOLI

Predlogi resolucij

Predlogi resolucij, ki se nanašajo na aktualna vprašanja, se vložijo na zahtevo odbora, politične skupine ali vsaj 5 % poslancev Evropskega parlamenta in zanje se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 132, člen 136, člen 139 in člen 144.

Vprašanja za ustni odgovor

Vprašanja za ustni odgovor z razpravo, naslovljena na Evropsko komisijo, Svet ali podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije, lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % poslancev Evropskega parlamenta. Člen 136

Druge parlamentarne dejavnosti

Pisne obrazložitve glasovanja

Poslanci lahko na plenarnem zasedanju predložijo pisno obrazložitev svojega glasovanja. Člen 194

Standardi emisijskih vrednosti za nove osebne avtomobile in nova lahka gospodarska vozila (A8-0287/2018 - Miriam Dalli) DE

03-10-2018

Die CDU/CSU-Gruppe unterstützt den Kommissionsvorschlag mit einem CO2-Reduktionsziel von 30 % für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge bis 2030, der jedoch im Plenum nicht mehrheitsfähig war. Aus diesem Grund hat die CDU/CSU-Gruppe beschlossen, den Kompromissvorschlag von 35 % für Pkw und von 30 % für leichte Nutzfahrzeuge mitzutragen, um eine breite parlamentarische Mehrheit zu gewinnen.

Vprašanja za pisni odgovor

Poslanci lahko za pisni odgovor predsedniku Evropskega sveta, Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije postavijo določeno število vprašanj. Člen 138, Priloga III

Izjave

Podpisan in datiran izvirnik izjave, shranjene pri Evropskem parlamentu

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg

Poštni naslov

 • European Parliament
  Office

  1047 Bruxelles