Inma
RODRÍGUEZ-PIÑERO

Vprašanja za pisni odgovor - 8. zakonodajno obdobje Inma RODRÍGUEZ-PIÑERO

Poslanci lahko za pisni odgovor predsedniku Evropskega sveta, Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije postavijo določeno število vprašanj. Člen 138, Priloga III