Clara
AGUILERA

Mnenja v vlogi poročevalca - 8. zakonodajno obdobje Clara AGUILERA

Odbori lahko pripravijo mnenje o poročilu pristojnega odbora, ki zajema elemente, povezane s pristojnostmi njihovega odbora. Pripravljavci teh mnenj so odgovorni tudi za pripravo osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s pripravljavci mnenja v senci. Člen 56, člen 57, Priloga VI

MNENJE o naslednjem večletnem finančnem okviru: priprava stališča Parlamenta o večletnem finančnem okviru po letu 2020

23-11-2017 PECH_AD(2017)610677 PE610.677v03-00 PECH
Clara AGUILERA

MNENJE o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Čile o trgovini z ekološkimi proizvodi

20-06-2017 AGRI_AD(2017)602946 PE602.946v02-00 AGRI
Clara AGUILERA

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi nujnih avtonomnih trgovinskih ukrepov za Republiko Tunizijo

12-01-2016 AGRI_AD(2016)569814 PE569.814v03-00 AGRI
Clara AGUILERA