Clara
AGUILERA

Poročila v vlogi poročevalca v senci - 8. zakonodajno obdobje Clara AGUILERA

Politične skupine za vsako poročilo imenujejo poročevalca v senci iz pristojnega odbora, ki spremlja napredek tega poročila in išče kompromise s poročevalcem. Člen 215

POROČILO o prihodnosti preskrbe s hrano in kmetijstva

22-05-2018 A8-0178/2018 PE618.154v02-00 AGRI
Herbert DORFMANN