Clara
AGUILERA

Vprašanja za pisni odgovor - 8. zakonodajno obdobje Clara AGUILERA

Poslanci lahko za pisni odgovor predsedniku Evropskega sveta, Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije postavijo določeno število vprašanj. Člen 138, Priloga III

Wine labelling rules EN

04-02-2019 E-000625/2019 Komisija