Please fill this field
Heléne FRITZON Heléne FRITZON
Heléne FRITZON

Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu

Podpredsednica

Švedska - Arbetarepartiet- Socialdemokraterna (Švedska)

Datum rojstva : , Kristianstad

Domov Heléne FRITZON

Članica

EMPL
Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
FEMM
Odbor za pravice žensk in enakost spolov
DACP
Delegacija pri skupni parlamentarni skupščini AKP-EU

Namestnica

CULT
Odbor za kulturo in izobraževanje
D-ZA
Delegacija za odnose z Južno Afriko

Nedavne dejavnosti

Razmere v Rusiji in zastrupitev Alekseja Navalnega SV

17-09-2020
Pisne obrazložitve glasovanja

. – Vi röstade för den gemensamma resolutionen om situationen i Ryssland, särskilt gällande förgiftningen av oppositionspolitikern, bloggaren och juristen Aleksej Navalnyj. Det är viktigt att EU starkt och gemensamt markerar mot att politiska mord och förgiftningar används som instrument av den ryska regimen för att tysta oppositionella.
Vi svenska socialdemokrater i Europaparlamentet fördömer mordförsöket på Navalnyj. Vi vill se ett omedelbart stopp på trakasserier, förföljelser och våld mot den politiska oppositionen, meningsmotståndare och civilsamhället i landet. Eftersom vi vill se en positiv utveckling i landet är vi skeptiska till den gemensamma resolutionens skrivning om att helt isolera Ryssland i internationella forum. Total isolering skulle omöjliggöra påverkan för förändring. Vi ser mervärdet av dialog också med länder vars statsskick och/eller värderingar vi inte delar.

Pandemija covida-19: usklajevanje zdravstvenih ocen in stopnje tveganja na ravni EU ter posledice za schengensko območje in enotni trg (RC-B9-0257/2020) SV

17-09-2020
Pisne obrazložitve glasovanja

. – För oss socialdemokrater är det en självklarhet att alla medborgare i Europa ska ha tillgång till jämlik och ekonomiskt överkomlig hälso- och sjukvård av hög kvalitet. Hälso- och sjukvårdspolitiken är politiken är nationellt ansvar, men den pågående COVID19-krisen har tydliggjort behovet av bättre samordning och starkare samarbete mellan EU-länderna på hälsoområdet. Vi ser att det idag finns ett behov att stärka hälso- och sjukvården i flera EU-länder. Därför har vi valt att ställa oss bakom Europaparlamentets uppmaning till Kommissionen att lägga fram ett förslag till direktiv om miniminormer för högkvalitativ hälso- och sjukvård. I enlighet med Europaparlamentets resolution om EU:s folkhälsostrategi från 8 juli 2020 är det för oss fundamentalt att EU:s medlemsstater behåller behörigheten i fråga om förvaltningen, organisationen och finansieringen av sina hälso- och sjukvårdssystem, samtidigt som patientsäkerhet, anständiga normer för arbete och anställning för vårdpersonal samt europeisk motståndskraft mot pandemier och andra folkhälsokriser garanteras.

Stanje v Uniji (tematska razprava) (razprava) SV

16-09-2020 P9_CRE-PROV(2020)09-16(3-058-0000)
Prispevki k plenarnim razpravam

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg