Please fill this field
Heléne FRITZON Heléne FRITZON
Heléne FRITZON

Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu

Podpredsednica

Švedska - Arbetarepartiet- Socialdemokraterna (Švedska)

Datum rojstva : , Kristianstad

Domov Heléne FRITZON

Članica

EMPL
Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
FEMM
Odbor za pravice žensk in enakost spolov
DACP
Delegacija pri skupni parlamentarni skupščini AKP-EU

Namestnica

CULT
Odbor za kulturo in izobraževanje
D-ZA
Delegacija za odnose z Južno Afriko

Nedavne dejavnosti

Sklepi z izrednega zasedanja Evropskega sveta od 17. do 21. julija 2020 (nadaljevanje razprave) SV

23-07-2020 P9_CRE-PROV(2020)07-23(1-096-0000)
Prispevki k plenarnim razpravam

Sklepi z izrednega zasedanja Evropskega sveta od 17. do 21. julija 2020 (B9-0229/2020) SV

23-07-2020
Pisne obrazložitve glasovanja

. – Vi står bakom uppgörelsen om långtidsbudgeten och återhämtningspaketet som kan bidra en gemensam europeisk återhämtning. Det är en uppgörelse mellan EU:s 27 medlemsstater där Sverige har spelat en viktig roll i förhandlingsarbetet. Det är en långtidsbudget som prioriterar klimat och miljöåtgärder och ett återhämtningspaket kopplat till den pågående pandemin med riktade investeringar i den gröna och digitala omställningen.
Vi välkomnar den nya mekanismen för rättsstatens principer och de grundläggande demokratiska värderingarna. Den ska dock implementeras omedelbart när den nya budgeten börjar gälla.
Vi vänder oss bestämt emot att bidragsdelen i återhämtningspaketet måste öka, samt att rabatterna föreslås att avskaffas.
Vi ser en risk med att Europaparlamentet säger nej till uppgörelsen och att det även finns en risk för att viktiga åtgärder försenas. Följaktligen kan vi inte stödja parlamentets resolution om den fleråriga budgetramen.
Vi valde därför vid den extra sessionen 23 juli i EU-parlamentet att avstå vid omröstningen om resolutionen om slutsatserna från Europeiska rådets extra möte den 17–21 juli 2020.

Predstavitev programa dejavnosti nemškega predsedstva (razprava) SV

08-07-2020 P9_CRE-PROV(2020)07-08(1-065-0000)
Prispevki k plenarnim razpravam

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg