Abir AL-SAHLANI : Domov 

Podpredsednica 

Delegacija za odnose z Irakom 

Članica 

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve 

Namestnica 

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 
Delegacija za odnose z Bosno in Hercegovino ter Kosovom 

Nedavne dejavnosti 

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2017 Aspose Pty Ltd.Strategija EU za odpravo pohabljanja ženskih spolovil po svetu (B9-0090/2020, B9-0092/2020) SV  
 
Pisne obrazložitve glasovanja 

Kontakt