Alex AGIUS SALIBA : Domov 

Član 

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov 
Odbor za peticije 
Delegacija pri skupni parlamentarni skupščini AKP-EU 
Delegacija pri parlamentarni skupščini Unije za Sredozemlje 

Namestnik 

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve 
Delegacija za odnose s Palestino 

Nedavne dejavnosti 

Kontakt