Hildegard BENTELE : Domov 

Članica 

Odbor za razvoj 
Odbor za industrijo, raziskave in energetiko 
Delegacija pri stabilizacijsko-pridružitvenem parlamentarnem odboru EU-Črna gora 
Delegacija za odnose s Kanado 

Namestnica 

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane 
Delegacija pri skupnem parlamentarnem odboru EU-Turčija 

Nedavne dejavnosti 

Nasprotovanje v skladu s členom 111(3) Poslovnika: razvrščanje, označevanje in pakiranje snovi ter zmesi – titanov dioksid (B9-0071/2020) DE  
 
Pisne obrazložitve glasovanja 

Kontakt