Please fill this field
Magdalena ADAMOWICZ Magdalena ADAMOWICZ
Magdalena ADAMOWICZ

Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov)

Članica

Poljska - Independent (Poljska)

Domov Magdalena ADAMOWICZ

Predsednica

D-ZA
Delegacija za odnose z Južno Afriko

Članica

CPDE
Konferenca predsednikov delegacij
TRAN
Odbor za promet in turizem
LIBE
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Namestnica

JURI
Odbor za pravne zadeve
INGE
Posebni odbor o tujem vmešavanju v vse demokratične procese v Evropski uniji, tudi o dezinformacijah
DACP
Delegacija pri skupni parlamentarni skupščini AKP-EU

Nedavne dejavnosti

Okrepitev jamstva za mlade (B9-0310/2020) PL

08-10-2020
Pisne obrazložitve glasovanja

Bezrobocie wśród młodych ludzi to bardzo poważny problem, któremu nie zawsze poświęca się należytą uwagę. Tymczasem od tego, jak wygląda start na rynku pracy, często zależy późniejsza kariera zawodowa. Dlatego od 2013 roku Unia Europejska realizuje inicjatywę „Gwarancje dla młodzieży”, w ramach której zaleca państwom członkowskim Unii Europejskiej, by w ciągu 4 miesięcy od zakończenia formalnego kształcenia lub utraty pracy przedstawiły młodym ludziom ofertę pracy, stażu, przyuczenia do zawodu lub dalszego kształcenia.
Teraz zaś szczególnie ważne jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19 dla młodych ludzi. Niezbędne ograniczenia wprowadzane przez poszczególne kraje UE, by zahamować rozprzestrzenianie się pandemii, spowodowały niestety nagłe zakłócenia w formalnym i nieformalnym kształceniu młodzieży, ich stażach, praktykach i przyuczaniu do zawodu, a także w pracy. Oczywiście ma to wpływ na dochody, potencjał zarobkowy i dobrostan młodych ludzi, w tym na zdrowie, a w szczególności na zdrowie psychiczne.
W związku z tym w pełni popieram wzmocnienie „Gwarancje dla młodzieży”, mając nadzieję, że ułatwi ona młodym ludziom wejście na rynek pracy w tych szczególnie trudnych okolicznościach związanych z pandemią COVID-19.

Magdalena ADAMOWICZ
Magdalena ADAMOWICZ

Na spletišču EP NEWSHUB

Prawa kobiet, rozdział państwa od Kościoła, prawa mniejszości, trójpodział władzy... Czy my wszystko musimy odkrywać wciąż od nowa?

#PiekłoKobiet #WyrokNaKobiety https://t.co/6N9UUzCCHg 

RT @renatemargot: Thank you @Adamowicz_Magda for excellent report and defending journalists’rights and democracy! @EFJEUROPE @mogensbb #mediafreedom https://t.co/prtiEhcvO8 

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg