Please fill this field
Benoît BITEAU Benoît BITEAU
Benoît BITEAU

Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze

Član

Francija - Europe Écologie (Francija)

Datum rojstva : , Royan

Mnenja v vlogi poročevalca v senci Benoît BITEAU

Politične skupine za mnenje imenujejo pripravljavca mnenja v senci, ki spremlja napredek tega mnenja in išče kompromise s pripravljavcem mnenja. Člen 215

MNENJE o predlogu nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu med Evropsko unijo in Republiko Senegal o trajnostnem ribolovu

02-06-2020 DEVE_AD(2020)647002 PE647.002v02-00 DEVE
Beata KEMPA

MNENJE o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu med Evropsko unijo in Republiko Senegal o trajnostnem ribolovu

29-05-2020 DEVE_AD(2020)646984 PE646.984v02-00 DEVE
Beata KEMPA

MNENJE o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2020

06-09-2019 AGRI_AD(2019)639624 PE639.624v02-00 AGRI
Paolo DE CASTRO

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg