Veuillez remplir ce champ
Patryk JAKI Patryk JAKI
Patryk JAKI

Skupina Evropskih konservativcev in reformistov

Član

Poljska - Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro (Poljska)

Datum rojstva : , Opole

Domov Patryk JAKI

Podpredsednik

DEPA
Delegacija pri parlamentarni skupščini Euronest

Član

LIBE
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
D-MD
Delegacija pri pridružitvenem parlamentarnem odboru EU-Moldavija

Namestnik

CONT
Odbor za proračunski nadzor
D-JP
Delegacija za odnose z Japonsko

Nedavne dejavnosti

Posebni ukrepi za mobilizacijo naložb v zdravstvenih sistemih držav članic in v drugih sektorjih njihovih gospodarstev v odziv na izbruh COVID-19 (Naložbena pobuda v odziv na koronavirus) PL

26-03-2020
Pisne obrazložitve glasovanja

. – To rozporządzenie jest dobrym ruchem, gdyż dzięki niemu przeznaczamy 37 mld euro ze środków polityki spójności na lata 2014-2020 na walkę z koronawirusem i jego skutkami społeczno-gospodarczymi jeszcze w 2020 r. w oparciu o specjalne i przyspieszone procedury.
Istotnym elementem jest pozostawienie zaliczki, którą otrzymały państwa członkowskie z Komisji Europejskiej, a musiałyby ją zwrócić, to kwota w skali całej Unii Europejskiej mowa o 8 mld euro, w tym dla Polski to ok. 1,1 mld euro, te środki mają być przeznaczone na współfinansowanie rządowych projektów, które mają być odpowiedzią na obecny kryzys.
Państwa dzięki temu rozporządzeniu będą mogły przeznaczać środki z polityki spójności na wsparcie sektora ochrony zdrowia i ratowanie firm, które mogą nie przetrwać obecnego już kryzysu. W mojej opinii ważnym rozwiązaniem jest wprowadzenie możliwości finansowania kapitału obrotowego dla MŚP w formie grantu.
Powołanie specjalnej grupy zadaniowej w celu koordynacji działań to ważna inicjatywa, jednakże w mojej opinii bardzo spóźniona, straciliśmy jako Europa wiele cennego czasu. Gdyby Komisja Europejska podjęła szybciej zadania na pewno bylibyśmy w zupełnie innym miejscu. Wiele państw jest obecnie w kryzysowej sytuacji, a posiadając dane z Włoch i Francji można było podjąć reakcję wcześniej. Teraz działania muszą być podejmowane bardzo szybko, każdy dzień opóźnienia to kolejne ofiary wirusa i problemy firm. Unia Europejska musi aktywnie uczestniczyć w walce z epidemią, ale wziąć na siebie ciężar odbudowy gospodarczej krajów wspólnoty, tak aby jak najszybciej sytuacja europejskich firm i obywateli mogła wrócić do stanu sprzed epidemii. Niestety wszyscy jesteśmy świadomi problemów jakie przed nami teraz stoją. Mam nadzieję, że władze UE teraz skupią się na sprawach istotnych.
Bardzo cenną inicjatywą jest wsparcie opieki medycznej, która już wiemy, że niezależnie od systemu opieki zdrowotnej funkcjonującego w krajach członkowskich będzie bardzo przeciążona. Zwalczenie wirusa we wszystkich państwach członkowskich jest w naszym wspólnym interesie. Znalezienie skutecznych metod leczenia również. Potrzebujemy wymiany doświadczeń i wzajemnego wsparcia. Niestety tego zabrakło na początku, to jest najważniejsze zadanie jakie stoi obecnie przed Unią i jej władzami.

Migracijske razmere na grško-turški meji in skupni odziv EU nanje (razprava) PL

10-03-2020 P9_CRE-PROV(2020)03-10(2-224-0000)
Prispevki k plenarnim razpravam

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg

Poštni naslov

  • European Parliament
    Office

    1047 Bruxelles