Nathalie COLIN-OESTERLÉ : Domov 

Članica 

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane 
Delegacija za odnose z Izraelom 
Delegacija pri parlamentarni skupščini Unije za Sredozemlje 

Namestnica 

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

Nedavne dejavnosti 

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2017 Aspose Pty Ltd.Sklenitev Sporazuma o prosti trgovini med EU in Vietnamom (A9-0003/2020 - Geert Bourgeois) FR  
 
Pisne obrazložitve glasovanja 
Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2017 Aspose Pty Ltd.Nasprotovanje v skladu s členom 111 Poslovnika: seznam projektov skupnega interesa Unije (B9-0091/2020) FR  
 
Pisne obrazložitve glasovanja 
Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2017 Aspose Pty Ltd.Predlagani mandat za pogajanja o novem partnerstvu z Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska (B9-0098/2020) FR  
 
Pisne obrazložitve glasovanja 

Kontakt