Please fill this field
Carmen AVRAM Carmen AVRAM
Carmen AVRAM

Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu

Članica

Romunija - Partidul Social Democrat (Romunija)

Datum rojstva : , Viseu de Sus

Mnenja v vlogi poročevalca v senci Carmen AVRAM

Politične skupine za mnenje imenujejo pripravljavca mnenja v senci, ki spremlja napredek tega mnenja in išče kompromise s pripravljavcem mnenja. Člen 215

MNENJE o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2021

24-09-2020 AGRI_AD(2020)653892 PE653.892v02-00 AGRI
Petri SARVAMAA

MNENJE o naložbenem načrtu za trajnostno Evropo – financiranje zelenega dogovora

09-07-2020 AGRI_AD(2020)650723 PE650.723v02-00 AGRI
Salvatore DE MEO

MNENJE o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo o dodelitvi Združenim državam deleža tarifne kvote za visokokakovostno goveje meso iz Spremenjenega memoranduma o soglasju glede uvoza govejega mesa živali, ki niso dobivale določenih hormonov za pospeševanje rasti, in glede povečanih dajatev, ki jih Združene države uporabljajo za določene proizvode Evropske unije

06-11-2019 AGRI_AD(2019)641220 PE641.220v02-00 AGRI
Herbert DORFMANN

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg