Veuillez remplir ce champ
Eugen JURZYCA Eugen JURZYCA
Eugen JURZYCA

Skupina Evropskih konservativcev in reformistov

Član predsedstva

Slovaška - Sloboda a Solidarita (Slovaška)

Datum rojstva : , Bratislava

Domov Eugen JURZYCA

Član

IMCO
Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
DCAS
Delegacija pri odborih za parlamentarno sodelovanje EU-Kazahstan, EU-Kirgizistan, EU-Uzbekistan ter EU-Tadžikistan in za odnose s Turkmenistanom in Mongolijo

Namestnik

ECON
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

Nedavne dejavnosti

Skupna pravila dodeljevanja slotov na letališčih Skupnosti SK

26-03-2020
Pisne obrazložitve glasovanja

Podľa doterajších pravidiel leteckí dopravcovia v EÚ museli využívať aspoň 80 % pridelených prevádzkových intervalov, aby mohli pri rovnakých podmienkach fungovať aj v nasledujúcom roku. Keďže vplyvom pandémie významne klesol počet cestujúcich, plnenie týchto pravidiel by si vyžadovalo prevádzkovanie takmer prázdnych letov, čím by dochádzalo k ďalším ekonomickým stratám, navyše s negatívnym dopadom na životné prostredie. Predložená úprava pozastavuje podmienku plnenia pridelených intervalov do októbra 2020. Hlasoval som za tento návrh.

Posebni ukrepi za mobilizacijo naložb v zdravstvenih sistemih držav članic in v drugih sektorjih njihovih gospodarstev v odziv na izbruh COVID-19 (Naložbena pobuda v odziv na koronavirus) SK

26-03-2020
Pisne obrazložitve glasovanja

Zámerom návrhu bolo sprístupnenie nevyčerpaných eurofondov (Európske štrukturálne a investičné fondy, EŠIF) na výdavky súvisiace s koronakrízou. Hlasoval som za tento návrh, pretože ide o príležitosť presunúť prostriedky tam, kde sú najviac potrebné.

Finančna pomoč državam članicam in državam, ki se pogajajo o pristopu k Uniji, na katere močno vplivajo izredne razmere večjih razsežnosti v javnem zdravju SK

26-03-2020
Pisne obrazložitve glasovanja

Návrh Komisie rozširuje zoznam núdzových situácií, ktoré sa financujú z Fondu solidarity EÚ o krízy verejného zdravia. Prijaté opatrenie umožní, aby sa koronavírusom najviac zasiahnuté členské štáty mohli uchádzať o prostriedky vo výške 800 miliónov EUR. Keďže považujem krízu verejného zdravia za dôvod na uplatnenie solidarity medzi členskými štátmi, hlasoval som za tento návrh.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg

Poštni naslov

  • European Parliament
    Office

    1047 Bruxelles