Please fill this field
Grace O'SULLIVAN Grace O'SULLIVAN
Grace O'SULLIVAN

Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze

Članica

Irska - Green Party (Irska)

Datum rojstva : , Waterford

Vprašanja za pisni odgovor (in odgovori) Grace O'SULLIVAN

Vprašanja za pisni odgovor

Poslanci lahko za pisni odgovor predsedniku Evropskega sveta, Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije postavijo določeno število vprašanj. Člen 138, Priloga III

Vprašanja za ECB v zvezi z enotnim mehanizmom nadzora in enotnim mehanizmom za reševanje

Poslanci lahko postavijo vprašanja za pisni odgovor za ECB ter vprašanja v zvezi z enotnim mehanizmom nadzora in enotnim mehanizmom za reševanje. Ta vprašanja se najprej predložijo predsedniku pristojnega odbora. Člen 140, člen 141, Priloga III

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg