Daniel
CASPARY

Mnenja v vlogi poročevalca v senci - Sedmi parlamentarni mandat Daniel CASPARY

Politične skupine za mnenje imenujejo pripravljavca mnenja v senci, ki spremlja napredek tega mnenja in išče kompromise s pripravljavcem mnenja. Člen 215

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 o blagovni znamki Skupnosti

15-10-2013 INTA_AD(2013)514625 PE 514.625v03-00 INTA
George Sabin CUTAȘ

MNENJE o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (Prenovitev)

15-10-2013 INTA_AD(2013)514611 PE 514.611v04-00 INTA
George Sabin CUTAȘ

MNENJE o osnutku sklepa Sveta o podpisu trgovinskega sporazuma za boj proti ponarejanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami, Avstralijo, Kanado, Japonsko, Republiko Korejo, Združenimi mehiškimi državami, Kraljevino Maroko, Novo Zelandijo, Republiko Singapur, Švicarsko konfederacijo in Združenimi državami Amerike

05-06-2012 ITRE_AD(2012)483518 PE 483.518v02-00 ITRE
Amelia ANDERSDOTTER

MNENJE o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi mehanizma za izmenjavo informacij v zvezi z medvladnimi sporazumi med državami članicami in tretjimi državami na področju energije

30-01-2012 INTA_AD(2012)478354 PE 478.354v02-00 INTA
Yannick JADOT

MNENJE o EU in Kitajski: neuravnotežena trgovina?

24-11-2011 ITRE_AD(2011)470054 PE 470.054v02-00 ITRE
Yannick JADOT

MNENJE o obdavčenju in razvoju – sodelovanje z državami v razvoju pri spodbujanju dobrega upravljanja v davčnih zadevah

03-12-2010 INTA_AD(2010)448810 PE 448.810v02-00 INTA
Marielle de SARNEZ