Daniel
CASPARY

Mnenja v vlogi poročevalca - Sedmi parlamentarni mandat Daniel CASPARY

Odbori lahko pripravijo mnenje o poročilu pristojnega odbora, ki zajema elemente, povezane s pristojnostmi njihovega odbora. Pripravljavci teh mnenj so odgovorni tudi za pripravo osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s pripravljavci mnenja v senci. Člen 56, člen 57, Priloga VI

MNENJE o predlogu osnutka sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o drugi spremembi Sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi, podpisanega v Cotonouju dne 23. junija 2000, kakor je bil prvič spremenjen v Luxembourgu 25. junija 2005

26-01-2012 INTA_AD(2012)475946 PE 475.946v02-00 INTA
Daniel CASPARY

MNENJE o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in njenimi državami članicami ter Republiko Korejo

26-10-2010 ITRE_AD(2010)445854 PE 445.854v02-00 ITRE
Daniel CASPARY