Please fill this field
Daniel CASPARY Daniel CASPARY
Daniel CASPARY

Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov)

Član

Nemčija - Christlich Demokratische Union Deutschlands (Nemčija)

Datum rojstva : , Karlsruhe

Sedmi parlamentarni mandat Daniel CASPARY

Politične skupine

 • 14-07-2009 / 23-07-2009 : Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) - Član
 • 24-07-2009 / 30-06-2014 : Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) - Član predsedstva

Nacionalne stranke

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Nemčija)

Poslanci

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za mednarodno trgovino
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacija pri skupni parlamentarni skupščini AKP-EU
 • 16-06-2010 / 30-06-2014 : Delegacija v parlamentarnem odboru Cariforum-EU
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za mednarodno trgovino

Namestnik

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za peticije
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacija za odnose s Korejskim polotokom
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacija pri Evro-latinskoameriški parlamentarni skupščini
 • 08-10-2009 / 07-03-2010 : Posebni odbor za finančno, gospodarsko in socialno krizo
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za peticije

all-activities

Prispevki k plenarnim razpravam

Govori med plenarnim zasedanjem in pisne izjave v zvezi s plenarnimi razpravami. Člena 204 in 171(11)

Poročila v vlogi poročevalca

V pristojnem parlamentarnem odboru je imenovan poročevalec, ki pripravi osnutek poročila o predlogih zakonodajne ali proračunske narave ali o drugih vprašanjih. Pri pripravi poročila se lahko poročevalci posvetujejo z ustreznimi strokovnjaki in deležniki. Odgovorni so tudi za oblikovanje osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s poročevalci v senci. Poročila, sprejeta na ravni odbora, se nato pregledajo in o njih se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 55

Mnenja v vlogi poročevalca

Odbori lahko pripravijo mnenje o poročilu pristojnega odbora, ki zajema elemente, povezane s pristojnostmi njihovega odbora. Pripravljavci teh mnenj so odgovorni tudi za pripravo osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s pripravljavci mnenja v senci. Člen 56, člen 57, Priloga VI

MNENJE o predlogu osnutka sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o drugi spremembi Sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi, podpisanega v Cotonouju dne 23. junija 2000, kakor je bil prvič spremenjen v Luxembourgu 25. junija 2005

26-01-2012 INTA_AD(2012)475946 PE 475.946v02-00 INTA
Daniel CASPARY

MNENJE o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in njenimi državami članicami ter Republiko Korejo

26-10-2010 ITRE_AD(2010)445854 PE 445.854v02-00 ITRE
Daniel CASPARY

Mnenja v vlogi poročevalca v senci

Politične skupine za mnenje imenujejo pripravljavca mnenja v senci, ki spremlja napredek tega mnenja in išče kompromise s pripravljavcem mnenja. Člen 215

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 o blagovni znamki Skupnosti

15-10-2013 INTA_AD(2013)514625 PE 514.625v03-00 INTA
George Sabin CUTAȘ

MNENJE o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (Prenovitev)

15-10-2013 INTA_AD(2013)514611 PE 514.611v04-00 INTA
George Sabin CUTAȘ

MNENJE o osnutku sklepa Sveta o podpisu trgovinskega sporazuma za boj proti ponarejanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami, Avstralijo, Kanado, Japonsko, Republiko Korejo, Združenimi mehiškimi državami, Kraljevino Maroko, Novo Zelandijo, Republiko Singapur, Švicarsko konfederacijo in Združenimi državami Amerike

05-06-2012 ITRE_AD(2012)483518 PE 483.518v02-00 ITRE
Amelia ANDERSDOTTER

Predlogi resolucij

Poslanci lahko vložijo posamični predlog v zvezi z vprašanji, ki spadajo na področje dejavnosti EU. Ta predlog se posreduje pristojnemu odboru v presojo. Člen 143

Parlamentarna vprašanja

Vprašanja za ustni odgovor z razpravo lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % vseh poslancev. Naslovniki so druge institucije EU. Konferenca predsednikov odloči, če in v kakšnem vrstnem redu se vprašanja vključijo v končni osnutek dnevnega reda plenarnega zasedanja. Člen 128

Extension of the SEPA transitional period EN

29-01-2014 E-000878/2014 Komisija

Evropska poslovna središča v Aziji

08-01-2014 O-000005/2014 Komisija

Izjave

Podpisan in datiran izvirnik izjave, shranjene pri Evropskem parlamentu

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg