Please fill this field
Manfred WEBER Manfred WEBER
Manfred WEBER

Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov)

Predsednik

Nemčija - Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (Nemčija)

Datum rojstva : , Niederhatzkofen

Sedmi parlamentarni mandat Manfred WEBER

Politične skupine

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) - Podpredsednik

Nacionalne stranke

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (Nemčija)

Poslanci

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacija za odnose z Indijo
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za ustavne zadeve

Namestnik

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za regionalni razvoj
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Pododbor za človekove pravice
 • 16-09-2009 / 20-03-2013 : Delegacija za odnose z državami Andske skupnosti
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za regionalni razvoj
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Pododbor za človekove pravice
 • 07-05-2012 / 30-06-2014 : Delegacija pri skupnem parlamentarnem odboru EU-Turčija

all-activities

Prispevki k plenarnim razpravam

Govori med plenarnim zasedanjem in pisne izjave v zvezi s plenarnimi razpravami. Člena 204 in 171(11)

Poročila v vlogi poročevalca v senci

Politične skupine za vsako poročilo imenujejo poročevalca v senci iz pristojnega odbora, ki spremlja napredek tega poročila in išče kompromise s poročevalcem. Člen 215

Predlogi resolucij

Poslanci lahko vložijo posamični predlog v zvezi z vprašanji, ki spadajo na področje dejavnosti EU. Ta predlog se posreduje pristojnemu odboru v presojo. Člen 143

Parlamentarna vprašanja

Vprašanja za ustni odgovor z razpravo lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % vseh poslancev. Naslovniki so druge institucije EU. Konferenca predsednikov odloči, če in v kakšnem vrstnem redu se vprašanja vključijo v končni osnutek dnevnega reda plenarnega zasedanja. Člen 128

Svoboda gibanja v EU

07-01-2014 O-000003/2014 Komisija

Svoboda gibanja v EU

07-01-2014 O-000002/2014 Svet

Pisne izjave (do 16. januarja 2017)

**Ta instrument od 16. januarja 2017 ne obstaja več**. Pisna izjava je bila pobuda v zvezi z zadevo, ki je v pristojnosti EU. Poslanci so jo v roku treh mesecev lahko sopodpisali.

Pisna izjava o razglasitvi evropskega dneva županov

16-01-2014 P7_DCL(2014)0006 Zastarano
Oldřich VLASÁK Vladimír MAŇKA Jan OLBRYCHT Lambert van NISTELROOIJ Marie-Thérèse SANCHEZ-SCHMID Peter SIMON Sir Graham WATSON Manfred WEBER Peter ŠŤASTNÝ Anna ZÁBORSKÁ Roberts ZĪLE
Datum predložitve : 16-01-2014
Pretek roka : 16-04-2014
Število podpisnikov : 39 - 17-04-2014

Pisna izjava o obnovitvi vizumske vzajemnosti – solidarnost s češkimi državljani, ki so v neenakopravnem položaju, potem ko je Kanada zanje enostransko uvedla vizume

10-11-2010 P7_DCL(2010)0089 Sprejeto
Zuzana ROITHOVÁ Alexander Nuno PICKART ALVARO Stavros LAMBRINIDIS Miroslav OUZKÝ Manfred WEBER
Datum predložitve : 10-11-2010
Pretek roka : 10-03-2011
Sprejeto (datum) : 08-03-2011
Sprejeto besedilo (s seznamom podpisnikov) : P7_TA(2011)0087
Število podpisnikov : 375 - 07-03-2011

Izjave

Podpisan in datiran izvirnik izjave, shranjene pri Evropskem parlamentu

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg