Please fill this field
Manfred WEBER Manfred WEBER
Manfred WEBER

Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov)

Predsednik

Nemčija - Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (Nemčija)

Datum rojstva : , Niederhatzkofen

8. zakonodajno obdobje Manfred WEBER

Politične skupine

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) - Predsednik

Nacionalne stranke

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (Nemčija)

Poslanci

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Konferenca predsednikov

Namestnik

  • 01-07-2014 / 13-09-2016 : Odbor za ustavne zadeve

Glavne parlamentarne dejavnosti

Prispevki k plenarnim razpravam

Govori med plenarnim zasedanjem in pisne izjave v zvezi s plenarnimi razpravami. Člena 204 in 171(11)

Predlogi resolucij

Predlogi resolucij, ki se nanašajo na aktualna vprašanja, se vložijo na zahtevo odbora, politične skupine ali vsaj 5 % poslancev Evropskega parlamenta in zanje se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 132, člen 136, člen 139 in člen 144.

Vprašanja za ustni odgovor

Vprašanja za ustni odgovor z razpravo, naslovljena na Evropsko komisijo, Svet ali podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije, lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % poslancev Evropskega parlamenta. Člen 136

Druge parlamentarne dejavnosti

Predlogi za akt Unije

Poslanci lahko pri Evropski komisiji vložijo zahtevo za predlog akta Unije (za nov akt ali spremembo obstoječega akta). Člen 47

Predlog akta Unije o preverjanju tujih naložb v strateških sektorjih

26-04-2017 B8-0302/2017 Zastarano
Daniel CASPARY Manfred WEBER Tokia SAÏFI Iuliu WINKLER Salvatore CICU Franck PROUST Godelieve QUISTHOUDT-ROWOHL Viviane REDING Andreas SCHWAB Adam SZEJNFELD

Izjave

Podpisan in datiran izvirnik izjave, shranjene pri Evropskem parlamentu

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg